Ανισοσκελία κάτω άκρων

Τι είναι η ανισοσκελία:
Ανισοσκελία ονομάζεται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται άνισο μήκος μεταξύ των δύο άκρων
Η ανισοσκελία μπορεί να είναι ανατομική ή λειτουργική
Ανατομική: Τα δύο άκρα να έχουν διαφορετικό μήκος μεταξύ τους.
Λειτουργική: Να μην διαφέρουν σε μήκος αλλά λόγο βλάβης να κρατιέται το ένα άκρο πιο ψηλά από το άλλο.
Διάγνωση:
Η διάγνωση της ανισοσκελίας γίνεται από τον ειδικό ορθοπεδικό με βάση αρχικά την εξέταση των κάτω άκρων, του τρόπου βάδισης και κάποιες ειδικές δοκιμασίες και μετρήσεις. Η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού για την βαρύτητα και την διάρκεια των συμπτωμάτων είναι βασικής σημασίας. Οι απεικονιστικές μέθοδοι είναι απαραίτητες για να καθοριστεί ο βαθμός της ανισοσκελίας. Οι απλές και ψηφιακές ακτινογραφίες επιτρέπουν με ακρίβεια το υπολογισμό του μήκους των κάτω άκρων. Η αξονική τομογραφία μπορεί να ανιχνεύσει διαφορές στο μήκος των κάτω άκρων με ακρίβεια χιλιοστού και θεωρείται πιο αξιόπιστη από την μαγνητική τομογραφία για την διάγνωση του βαθμού της ανισοσκελίας.

Ο ειδικός ορθοπεδικός καθορίζει επίσης αν πρόκειται για ανατομική ή λειτουργική ανισοσκελία καθώς και το είδος και την βαρύτητα των επιπλοκών της. Η έγκαιρη διάγνωση της ανισοσκελίας είναι βασικής σημασίας για την έγκαιρη έναρξη θεραπείας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές
Συνέπειες ανισοσκελίας:
Η λεκάνη παίρνει μια πλάγια θέση και δημιουργεί σκολίωση στη σπονδυλική στήλη . Επίσης καταπονούνται τα ισχία , τα γόνατα και οι αρθρώσεις  . Τέλος υπάρχει αστάθεια και δυσκολία στη βάδιση.

Ορθωτικοί πάτοι για ανισοσκελία;
Οι ορθωτικοί πάτοι για ανισοσκελία κατασκευάζονται βάση των αναγκών του χρήστη αλλά και βάση της ανατομίας του ποδιού. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε και άλλες παθήσεις που μπορεί να έχει ο χρήστης όπως πλατυποδία , κοιλοποδία  κλπ.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη γνώμη και τη διάγνωση του ιατρού σας.

Leave your comment