ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  •   Μελάνι –καρμπόν: Ήταν η πρώτη μέθοδος πελματογραφήματος .Το πόδι πατούσε πάνω σε ένα χαρτί και αυτό από κάτω είχε ένα φύλλο καρμπόν ,το οποίο αποτύπωνε το σχήμα του ποδιού. Ο κατασκευαστής , έκρινε οπτικά και μόνο, αν υπήρχε μικρή, μεσαία ή μεγάλη καμάρα. Οι πάτοι ήταν προκατασκευασμένοι ,σκληροί  και προσαρμοζόντουσαν στο οπτικό αποτέλεσμα. Υπήρχε η λογική του άκαμπτου πάτου. Γεγονός που έχει απορριφθεί πλέον από τη σύγχρονη εμβιομηχανική άκρου ποδός.
  •   Αφρός αποτυπώματος: Ο αφρός αποτυπώματος είναι η πρώτη μέθοδος μέτρησης  ουσιαστικών δεδομένων του πέλματος για να κατασκευαστεί ένα καλό ζεύγος εξατομικευμένων ορθωτικών πάτων. Το πόδι ακουμπάει επάνω στον  αφρό και το υλικό υποχωρεί κάτω από την πίεση του βάρους του σώματος. Όταν το πόδι σηκωθεί από το υλικό, μας δίνει ένα τρισδιάστατο αποτύπωμα του ποδιού. Ο κατασκευαστής έριχνε μέσα γύψο, ο γύψος στέγνωνε και δημιουργούσε την εικόνα του ποδιού. Εκεί ξεκίναγε και δημιουργούσε τον πάτο, κατευθείαν επάνω στο ομοίωμα του ποδιού. Πλεονέκτημα του είναι ότι μπορούσε να παρέχει στον κατασκευαστή δεδομένα μέτρησης της καμάρας του ποδιού. Μειονεκτήματα  είναι α) ότι θέλει πολύ χρόνο για να γίνει ο πάτος, β) θέλει προσοχή ο τρόπος που θα ακουμπήσει το πόδι στον αφρό ώστε να μη γύρει κατά λάθος προς .
  •   Scanner στατικά δισδιάστατα: Τα σκάνερ αυτά, είναι οι πρώτοι πελματογράφοι οι οποίοι λειτουργούσαν ακριβώς όπως τα σκάνερ γραφείων και απλά είχαν ένα γυαλί αρκετά ανθεκτικό να αντέξουν το βάρος του σώματος. Είχαν το πλεονέκτημα πως κατέγραφαν φωτογραφικά τα σημεία μέγιστης πίεσης (κάλοι, αλλοιώσεις της επιδερμίδας, σκληρύνσεις). Το μειονέκτημα τους είναι πως δεν έδιναν κανένα  ουσιαστικό στοιχείο μέτρησης . Ο κατασκευαστής μπορούσε  και πάλι να αρκεστεί μόνο οπτικά, ώστε να δει αν υπήρχε μικρή, μεσαία η μεγάλη καμάρα. Οι  πελματογράφοι  αυτοί ,παρουσίαζαν ελάχιστα στοιχεία  αποστάσεων (και όχι βάθους) όπως το μήκος και το πλάτος ποδιού. 
  •  Φορτικά scanner:Με την εξέλιξη της τεχνολογίας αναζητήθηκαν νέες μέθοδοι καταγραφής τουπέλματος.Εδώη τεχνολογία λοιπόν ,δημιούργησε τις πρώτες πλατφόρμες - πελματογράφους ,οι οποίοι άρχισαν να δίνουν πιο ουσιαστικά στοιχεία μετρήσεων .  Συνήθως ήταν μία λεπτή και επίπεδη πλατφόρμα, μεγέθους 1mΧ1m, όπου ο ασθενής - πελάτης, α) στεκόταν ακίνητος και β) έκανε μερικά βήματα τα οποία φρόντιζε, ένα από τα βήματα αυτά ,να είναι σχεδόν στο κέντρο της φορτιακής πλατφόρμας. Mε αυτό τον τρόπο μετράνε τα φορτία του πέλματος (Νιούτον) σε ακίνητη θέση και κατά βάδιση.  Βλέποντας ο κατασκευαστής σε ποιο σημείο του πέλματος είναι τα ελάχιστα ή τα μέγιστα σημεία, καταλάβαινε αν το πόδι γέρνει εξωτερικά (υπτιασμός) η  εσωτερικά (πρηνισμός), αν έχει πολλά φορτία στα μετατάρσια κλπ. Στόχος ήταν να αποφορτίσει αυτά τα σημεία μέγιστης πίεσης για να ανακουφίσει το πόδι. Οι φορτιακοί  πελματογράφοι , χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα (ακόμα ένας λόγος εκτενής χρήσης είναι ότι είναι και πιο οικονομικοί). Ωστόσο του λείπουν δύο βασικά στοιχεία, η αρχιτεκτονική και η μορφολογία του ποδιού. Δεν παρουσιάζουν κανένα στοιχείο σχετικά με το ύψος και το βάθος της καμάρας του ποδιού και τέλος τα στοιχεία που δίνουν σχετικά με τα φορτία για την “κατά βάδιση μέτρηση”, έχουν σημαντικές αποκλίσεις από την πραγματικότητα. Αυτό γίνεται γιατί όταν βαδίζει κάποιος χαλαρά, και ξαφνικά πρέπει να προσέξει να πατήσει στο κέντρο μίας πλατφόρμας, εκ των πραγμάτων αλλάζει την ταχύτητα.

  Για πολλά χρόνια ,η κατασκευή των εξατομικευμένων ορθωτικών πάτων ,γινόταν με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιούσαν οι ειδικοί επαγγελματίες με δισδιάστατες πλατφόρμες ,οι οποίες μετρούσαν μόνο τα φορτία  που δεχόταν το πέλμα , σε στατική η δυναμική θέση.

 Ωστόσο ο άκρος πόδας ,έχει μια πολυσύνθετη δομή  αποτελούμενη από 28 οστά τα οποία σχηματίζουν τρεις κάμαρες (έσω επιμήκης καμάρα, έξω επιμήκης κάμαρα και εγκάρσια καμάρα) οι οποίες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και η λειτουργία της μιας, επηρεάζει την άλλη. Το αποτέλεσμα είναι, ο άκρος πόδας να αποτελεί μια τρισδιάστατη θολωτή κατασκευή ,με καμάρες και αρθρώσεις και μια εξαιρετική γεωμετρία πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το σώμα. Εδώ λοιπόν έγινε αντιληπτό, ότι δε θα μπορούσε η δισδιάστατη πλατφόρμα να δώσει μέτρηση που θα μπορούσε να απεικονίσει τις ανάγκες ενός τρισδιάστατου μοντέλου, καθώς είχαμε απουσία δυο πολύ σημαντικών  στοιχείων μέτρησης α) τη μέτρηση της αρχιτεκτονικής του ποδιού β) των  γωνιακών κλίσεων του ποδιού.

           Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο αναπτύχθηκαν οι τρισδιάστατοι πελματογράφοι .

  •   3D Οπτικομηχανικοί πελματογράφοι: Είναι πελματογράφοι που έδωσαν βαρύτητα να μετρήσουν την αρχιτεκτονική του ποδιού. Το πόδι ακουμπάει σε μία πλατφόρμα και από κάτω και γύρω από το πέλμα, ανυψώνονται ακίδες που περιβάλλουν το πόδι και μετρούν με ακρίβεια εκατοστού το ύψος, το βάθος των αψίδων του ποδιού και γενικά τη μορφολογία. Πλεονέκτημά τους είναι ότι μετράει τη μορφολογία του ποδιού και δείχνει τα σημεία μέγιστης πίεσης (όχι πόση είναι η πίεση αλλά που είναι).Ωστόσο τα μειονεκτήματα τους είναι ότι μετράει ανά 1cm τα δεδομένα, δεν μετράει ποσότητα φορτίων, και δεν βλέπει τη συμπεριφορά του ποδιού κατά βάδιση.

  Έπειτα με την δημιουργία των προηγουμένης γενιάς τρισδιάστατων πελματογράφων ,όπου ακίδες ανά εκατοστό ποδιού ,ανυψώνονταν γύρω και κάτω από το πόδι είχαμε μια ακόμη πιο ουσιαστική μέτρηση δεδομένων για τις καμάρες και τα σημεία φόρτισης του ποδιού, όμως και πάλι απουσίαζε η ακρίβεια στα δεδομένα μέτρησης ,καθώς μέτρηση έχουμε  μόνο σε συγκεκριμένα σημεία (κάθε ακίδα μόνο ένα σημείο) και όχι σε όλο το μήκος του πέλματος.

Έτσι λοιπόν οι επιστήμονες και οι ειδικοί της υγείας καινοτομούν με τεχνολογία τελευταίας γενιάς και σχεδιάζουν τον 3Dlaserπελματογράφο.

  3DLaser πελματογράφοι: Αποτελεί την εξέλιξη όλων των προηγουμένων μεθόδων πελματογραφήματος . Με ακτίνα laser, μετράει την αρχιτεκτονική και τη μορφολογία του ποδιού με ακρίβεια χιλιοστού, σε όλο το μήκος του ποδιού και βλέπει τα σημεία μέγιστης φόρτισης. Επιπλέον μας δίνει με ακρίβεια τη γωνιακή κλίση της  ποδοκνημικής  άρθρωσης, τις θέσεις μέγιστης πίεσης του άκρου ποδός και την επιφάνεια στήριξης. Πλεονέκτημά τους είναι ότι η ακτίνα Laserκαταγραφεί με εξαιρετική ακρίβεια και την πιο μικρή λεπτομέρεια όλων των δεδομένων του ποδιού καθώς  μετράει με συνεχή ροή (όχι ανά 1cm).

Leave your comment