Λαβιδες

View as Grid List
Sort by
Display per page

ΛΑΒΙΔΑ (ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΡΑΣ) SΡRΙΝG-ΤΥΡΕ 14cm

010-35-054
Λαβίδα επιδέσμου Spring type 14cm

ΛΑΒΙΔΑ FΕΙLCΗΕΝFΕLD 11cm

010-35-050
Λαβίδα Splint Feilchenfeld 11cm

ΛΑΒΙΔΑ GRΟSS-ΜΑΙΕR ΕΥΘΕΙΑ 25cm

010-35-019
Λαβίδα ευθεία Gross Maier 25cm

ΛΑΒΙΔΑ GRΟSS-ΜΑΙΕR ΚΥΡΤΗ 25cm

010-35-020
Λαβίδα κυρτή Gross Maier 25cm

ΛΑΒΙΔΑ GΙLLΙΕS CΗΙR. 15cm

010-35-048
Λαβίδα Gillies Chir.15cm

ΛΑΒΙΔΑ SΡLΙΝΤ.FΕΙLCΗΕΝFΕLD 9cm

010-35-049
Λαβίδα Splint.Feilchenfeld 9cm