Παιδική ανισοσκελία

Παιδική ανισοσκελία
Υπάρχει εκ γενετής, είναι -δηλαδή- συγγενής ή εκδηλώνεται αργότερα. Ποια τα αίτιά της και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

«Ανισοσκελία είναι η κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται διαφορά στο μήκος μεταξύ των δύο κάτω άκρων.

Μπορεί να είναι πραγματική, όταν το ένα άκρο είναι κοντύτερο για κάποιο λόγο ή φαινομενική όταν οφείλεται σε μια άλλου τύπου ασυμμετρία του κορμού αλλά τα μήκη των άκρων είναι ίσα.
Ένα αίτιο, σχετικά σπάνιο, είναι οι συγγενείς παθήσεις. Συγγενής βράχυνση κνήμης ή μηρού γίνονται αντιληπτές από τη γέννηση ήδη του παιδιού
Η σκολίωση, ειδικά η συγγενής λόγω της γρήγορης εξέλιξης
, παρουσιάζει ανισοσκελία και ασυμμετρία του κορμού. Αίτιο μπορεί να αποτελέσει και η ιδιοπαθής σκολίωση, αλλά σπανιότερα.Μέτρηση ανισοσκελίας

Ακριβής μέτρηση της ανισοσκελίας γίνεται με την ειδική ακτινολογική μέθοδο, αξονομέτρηση.

Αντιμετώπιση ανισοσκελίας
Έως 1,5 cm δεν κάνουμε τίποτα άλλο από παρακολούθηση. Από κει και έπειτα και έως 3 cm περίπου επιβάλλεται να χορηγήσουμε ειδικούς πάτους διόρθωσης ανισοσκελίας κατασκευασμένους μετά από μελέτη του πέλματος και ακριβή μέτρηση της διαφοράς ώστε να υπάρχει ισορροπία.Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη γνώμη και τη διάγνωση του ιατρού σας

Leave your comment