ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΚΑΡΠΟΥ WS-1100 ΝΙSSΕΙ

Πιεσόμετρο καρπού Nissei WS-1100
Κατασκευαστής: Nissei
SKU: 028-01-096

Πιεσόμετρο καρπού Nissei WS-1100

Πιεσόμετρο Ψηφιακό Καρπού NISSEIS WS-1100 Ιαπωνίας

Αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο καρπού, 2 x60 μνήμες μετρήσεων και μέσος όρος αυτών, ένδειξη ώρας και ημερομηνίας, ένδειξη αρρυθμίας. Με κλινικά αποδεδειγμένη ακρίβεια και πιστοποίηση από τη Γερμανική Εταιρεία Καρδιολογίας, Ιαπωνίας NISSEI, WS-1100

Η συσκευή αυτή αποσκοπεί στην μη παρεμβατική μέτρηση της συστολικής και της διαστολικής πίεσης του αίματος και τον προσδιορισμό των σφυγμών των ενηλίκων, δηλαδή ατόμων ηλικίας 12 ετών και πάνω. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση σε νεογνά. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν θέλετε να πάρετε την πίεση ενός παιδιού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί στην ταλαντομετρική μέθοδο μέτρησης της πίεσης του αίματος και των σφυγμών. Τα κυκλώματα που υπάρχουν μέσα στην περιχειρίδα λαμβάνουν τις μικρές ταλαντώσεις της πίεσης πάνω στην περιχειρίδα που παράγονται από την διαστολή και τη συστολή των αρτηριών που υπάρχουν στον καρπό μετά από κάθε καρδιακό σφυγμό. Μετριέται η ένταση καθενός εκ των κυμάτων της πίεσης, μετατρέπεται σε χιλιοστά του υδραργύρου και η ένδειξη εμφανίζεται με ψηφιακή μορφή στην οθόνη υγρών κρυστάλλων.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ

Αν κατά τη διάρκεια της μέτρησης της πίεσης ανιχνευτεί μη κανονικός σφυγμός, το εικονίδιο της καρδιάς αναβοσβήνει και ταυτόχρονα υπάρχουν ενδείξεις στην οθόνη.

Ο μη κανονικός σφυγμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα στην κίνηση του σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης ή λόγω αρρυθμίας. Αν ανιχνεύεται μη κανονικός σφυγμός στη διάρκεια κάθε μέτρησης κάτω από ήρεμες συνθήκες χωρίς να μεσολαβεί κίνηση ή ομιλία, αυτό μπορεί να σημαίνει αρρυθμία. Ωστόσο, αποφύγετε να βγάλετε την οποιαδήποτε διάγνωση από μόνος σας πριν συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Με τη συσκευή WS-1100 μπορείτε να ορίσετε τους προσωπικούς σας στόχους για τις ενδείξεις της πίεσής σας. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν είναι μεγαλύτερη από τα όρια του στόχου σας.

Στόχος ρυθμισμένος από κατασκευαστή: συστολική 180 mmHg, διαστολική 110mmHg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Οι μετρήσεις σας μπορούν να αποθηκευτούν σε μία από τις δύο Τράπεζες, Μ1 ή Μ2. Η μέτρηση δεν αποθηκεύεται όταν επιλεγεί Μ-.

Κάθε Τράπεζα, η Μ1 ή η Μ2, μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 60 μετρήσεις. ¨όταν ο αριθμός των μετρήσεων φτάσει τις 60, η παλιότερη μέτρηση θα διαγραφεί για να αποθηκευτεί η νέα μέτρηση.

Ο μέσος όρος των αποθηκευμένων μετρήσεων υπολογίζεται και οι αποθηκευμένες μετρήσεις ανακαλούνται από τη μνήμη μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της μέτρησης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΡΑΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

Η πίεση του αίματος εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από σωματικούς και πνευματικούς παράγοντες καθώς και τη μέτρηση της κατάστασης και του χρόνου.

Στην θέση λειτουργίας με ένδειξη ώρας προ και μετά μεσημβρία μπορείτε να ανακαλέσετε καταχωρημένες μετρήσεις προ μεσημβρίας και μετρήσεις μετά μεσημβρία χωριστά. Συγκρίνετε μια μέτρηση προ μεσημβρίας με μετρήσεις προ μεσημβρίας και μια μέτρηση μετά μεσημβρία με μετρήσεις μετά μεσημβρία.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και στεγνό πανί για τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό χρώματος ή άλλα ισχυρά διαλυτικά. Επειδή το περικάρπιο μπορεί να απορροφήσει ιδρώτα και άλλα υγρά, ελέγχετέ το μην τυχόν και έχει λεκέδες και έχει αποχρωματιστεί μετά από κάθε χρήση. Όταν καθαρίζετε το περικάρπιο, χρησιμοποιείτε ένα συνθετικό απορρυπαντικό και τρίβετε ελαφρά την επιφάνεια.

Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της. Όταν η συσκευή έχει αποθηκευτεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη του σημείου ψύξης, αφήστε τη για 1 τουλάχιστον ώρα σε ένα θερμό χώρο πριν τη χρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν η συσκευή θα μείνει αποθηκευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

 

Σας προτείνουμε να ελέγχετε τη συσκευή σας κάθε 2 χρόνια. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή από επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστή της συσκευής.

Χαρακτηριστικά

 • Διαχείριση Πίεσης (Συναγερμός, ρύθμιση ΔΙαστολική, Συστολικής, κλπ)
 • Κλινικά ελεγμένο και πιστοποιημένο
 • Ειδικά για άτομα με αρρυθμία
 • Υψηλής ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας (Fuzzy measurement και I.Q. System)
 • Μεγάλη ευκρινής οθόνη
 • Σύνολο 60 μνήμες (30 μνήμες για 2 άτομα) και μέσο όρο
 • Μέτρηση μεγάλης πίεσης, μικρής πίεσης, παλμών
 • Ημερομηνία και ώρα σε μια οθόνη
 • Μεγάλη περιχειρίδα για ευρύ φάσμα εφαρμογής
 • Θήκη μεταφοράς
 • Τα πιεσόμετρα NISSEI και MAC CHECK ANATS είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα EN ISO 13485/1996 & EN 46001/08.96, ANSI/AAMI SP10-1992 (FDA) και με την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 EEC 14/06/93 παράρτημα V, που αφορά τις Ιατρικές Συσκευές
 • Εγγύηση:4 Ετών της επίσημης Ελληνικής αντιπροσωπείας και service
 • Χρήση:Ιδιώτες, Ιατροί, Φαρμακοποιοί
 • Εύρος ενδείξεων:       από 0 μέχρι 300 mmHg (πίεση στο περικάρπιο)

 • Αρχή λειτουργίας:       Ταλαντομετρική μέθοδος

 • Ένδειξη:                      οθόνη υγρών κρυστάλλων με 15 ψηφία

 • Εύρος μετρήσεων:      50-250 mmHg (συστολική)

  40-180 mmHg (διαστολική)

  40-160 bpm (σφυγμός)

 • Ακρίβεια:                    +, - 3mmHg (πίεση στο περικάρπιο)

  +, - 5% της ένδειξης (σφυγμός)

 • Μέθοδος φουσκώματος: αυτόματο φούσκωμα

 • Ασκούμενη πίεση: 180 mmHg (σταθερή)