ΤΑΙΝΙΕΣ ΜULΤΙCΑRΕ ΙΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ 5 τεμαχίων

Multicare In Ταινίες Μέτρησης Χοληστερίνης 5 Τεμαχίων
Κατασκευαστής: Multicare In
SKU: 155-05-032

MULTICARE-IN ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛHΣ

Συσκευασία των 5 τεμαχίων.Διαθέσιμες συσκευασίες και 10 ή 25 τεμαχίων.


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ: Ταινίες αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της ολικής χοληστερόλης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Για χρήση μόνο με το MULTICARE-IN

Με τις Ταινίες Χοληστερόλης “multiCare-in”, είναι δυνατόν να ελέγξετε γρήγορα τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα. Eίναι σημαντικό να πληροφορήσετε τον οικογενειακό σας γιατρό, ώστε να σας υποδείξει την κατάλληλη θεραπεία, ή να ελέγξει την ήδη υπάρχουσα θεραπεία. Το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα επηρεάζεται από την διατροφή, επίσης από: φάρμακα, τον σακχαρώδη διαβήτη, την εγκυμοσύνη και άλλες σοβαρές ασθένειες. Συνιστάται ο έλεγχος της συγκέντρωσης της χοληστερόλης στο αίμα σε όλα τα άτομα που καπνίζουν, πίνουν πολύ αλκοόλ, καταναλώνουν λιπαρά και είναι παχύσαρκοι ή δεν ασκούνται αρκετά. Συνιστάται εξαιρετικά σε άτομα τα οποία είχαν ήδη καρδιακές παθήσεις ή με οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων πριν από την ηλικία των 60 ετών. Πραγματοποιείστε το τεστ νηστικοί για τουλάχιστον 9 ώρες.

Αρχή της μέτρησης και σύνθεση

Το τεστ βασίζεται στην αντίδραση Χοληστερόλης/Εστεράσης Οξειδάσης/ Περοξειδάσης/Χρωμογόνου. Η ένταση του χρώματος που δημιουργήθηκε από την αντίδραση, είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της ολικής χοληστερόλης στο αίμα.
Σύνθεση
Η περιοχη αντιδρασης της κάθε ταινιας περιεχει: χρωμογόνο ουσία μίνιμουμ 0,025 mg, Εστεράση Χοληστερίνης: 0,8 U,Οξειδωσή Χοληστερίνης: 0,4 U, Υπεροξιδάση:1,2 U.
Διαδικασία
-Ανοίξτε τη συσκευασία των ταινιών χοληστερίνης Multicare in και αφαιρέστε το πράσινο τσιπ.
-Toποθετήστε το τσιπ δεδομένων στο σωστό σημείο του μετρητή (εικόνα 1)
- Πλύνετε το χέρι σας με ζεστό νερό και τρίψτε το δάχτυλο που επιλέξατε να τρυπήσετε, για να αυξηθεί η κυκλοφορία του αίματος.
-Ανοίξτε το φιαλίδιο, βγάλτε μια ταινία και κλείστε το αμέσως.
-Τοποθετήστε την ταινία στον μετρητή (Εικόνα 2) με την έγχρωμη πλευρά προς τα πάνω ωσότου ακουστεί κάποιος χαρακτηριστικό ήχος (‘μπιπ’).
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν τοποθετείτε την ταινία χοληστερόλης το γράμμα F (γυναίκα) και Μ (άνδρας) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο με την ένδειξη ″-‟ ή ″+‟ επιλέγετε το φύλο. Μετά από αυτό το γράμμα Α που σημαίνει (πριν το γεύμα) και P που σημαίνει (μετά το γεύμα) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο με την ένδειξη ″-‟ ή ″+‟ επιλέξτε τη διατροφική σας κατάσταση. Μετά από αυτή την ενέργεια ξεκινήστε τη μέτρηση.
-Ελέγξτε στην οθόνη αν εμφανίζεται το σύμβολο της χοληστερόλης CΗ και ελέγξτε ότι ο κωδικός που αναγράφεται στο φιαλίδιο των ταινιών είναι ο ίδιος που εμφανίζεται στην οθόνη (Εικόνα 3). Καθήστε και αφήστε το χέρι σας να κρέμεται προς τα κάτω για ένα λεπτό περίπου.
- Τρυπήστε το δάχτυλό σας χρησιμοποιώντας τη συσκευή ανώδυνου τρυπήματος και ένα αποστειρωμένο σκαρφιστήρα που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία με το μετρητή.

- Αφαιρέστε την πρώτη σταγόνα αίματος με μια αποστειρωμένη γάζα και πιέστε απαλά την άκρη του δαχτύλου σας για να πάρετε μια δεύτερη σταγόνα (το λιγότερο 10μικρόλιτρα).

- Τοποθετήστε την σταγόνα του αίματος στη λευκή στρογγυλή περιοχή της ταινίας η οποία βρίσκεται εκτός του μετρητή.
Το δείγμα του αίματος θα απορροφηθεί αυτόματα από την ταινία .
Μην απομακρύνεται το δάχτυλό σας μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη τα κινούμενα ψηφία (ο μετρητής παράγει έναν ηχητικό σήμα ‘μπιπ’).

- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται το αποτέλεσμα.
- Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο απόρριψης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μετρητή για να απομακρύνετε τις χρησιμοποιημένες ταινίες ώστε να αποφευχθούν μολύνσεις.
Μόνο μια μέτρηση μπορεί να εκτελεστεί για κάθε τρύπημα δαχτύλου! Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο του χρήστη. Όλα τα εξαρτήματα του πακέτου πρέπει να απορριφθούν κατάλληλα για την αποφυγή μολύνσεων.

Έλεγχος σωστής εκτέλεσης του τεστ

Μετά από κάθε μέτρηση, ελέγξτε εάν το κυκλικό πλαίσιο κάτω από την περιοχή του αντιδραστηρίου που ανταποκρίνεται στην αντίθετη επιφάνεια επί της οποίας έχει εφαρμοσθεί το αίμα, έχει ομοιόμορφο χρώμα. Εάν όχι, επαναλάβατε την μέτρηση.

Έλεγχος του συστήματος του ΜULTICAREIN

Ο έλεγχος της επιδεξιότητας του χρήστη, της σωστής λειτουργίας του μετρητή “multiCare-in” και των σχετικών ταινιών, πρέπει να εκτελείται περιοδικώς, χρησιμοποιώντας τα διαλύματα ελέγχου “multiCare-in” για τη χοληστερόλη, και ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες χρήσεως. Τα επιθυμητά αποτελέσματα του ελέγχου, είναι τυπωμένα στην ετικέτα των φιαλιδίων των ταινιών χοληστερόλης “multiCare-in” που χρησιμοποιείτε.


Αποθήκευση και ημερομηνία λήξης

Διατηρείτε τις ταινίες σε θερμοκρασίες μεταξύ 5οC (41οF) και 30οC (86οF) και φυλάξτε τις στο γνήσιο φιαλίδιο. Να μην εκτίθενται σε απευθείας ηλιακό φως. Κλείστε το φιαλίδιο με το γνήσιο πώμα αμέσως μόλις βγάλετε μια ταινία. Από τη στιγμή που θα ανοίξετε το φυαλίδιο οι ταινίες θα έχουν ημερομηνία λήξεως 3 μήνες (ακόμα και αν αναγράφεται άλλη ημερομηνία στο φυαλίδιο των ταινιών). Η ημερομηνία λήξης στη συσκευασία των ταινιών αναφέρεται σε ένα νέο σφραγισμένο φιαλίδιο. Η χρήση ληγμένων ταινιών μπορεί να προκαλέσει λανθασμένα αποτελέσματα. Να μην εκτίθενται σε υπερβολική υγρασία. Να μην καταψύχονται!


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Χοληστερόλη κάτω από 130mg/dL (3,3mmol/L)= LO* (ΧΑΜΗΛ0)

Χοληστερόλη μεταξύ 130mg/dL (3,3mmol/L)και 400mg/dL (10,2mmol/L)= αριθμητικό απστέλεσμα.

Χοληστερόλη πάνω από 400mg/dL (10,2mmol/L) = ΗΙ** (ΥΨΗΛΟ)

*Επαναλάβετε το τεστ.

**Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συγκέντρωση της χοληστερόλης στο δείγμα είναι πολύ αυξημένη και φανερώνει ένα σοβαρό κίνδυνο. Επικοινωνήστε με γιατρό άμεσα.


ΤΙΜΕΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

Λιγότερο από 200mg/dL (5,1mmol/L)= Επιθυμητές τιμές Από 200mg/dL (5,1mmol/L) ως 239mg/dL (6,1mmol/L)=παράγοντας υψηλού κινδύνου Περισσότερο από ή ίσο με 240mg/dL (6,1mmol/L)= υψηλή τιμή χοληστερόλης. Για τα αναλυτικά αποτελέσματα θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον γιατρό σας. Ο αυτοέλεγχος μπορεί να είναι χρήσιμος για τον γιατρό ώστε να διατυπώσει μια διάγνωση.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

* Παρατεταμένη έκθεση των ταινιών στον αέρα και το φως μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Συνίσταται οι ταινίες να αποθηκεύονται στα γνήσια σφραγισμένα φιαλίδια τους με τα πώματα σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 5 και 3ΟoC (41 και 86οF).

* Αποφεύγετε την έκθεση σε υπερβολική υγρασία, μην τις καταψύχετε!

* Φυλάξτε τις ταινίες χοληστερόλης “multiCare-in” μακριά από παιδιά.

* Μην πραγματοποιείτε τεστ σε θερμοκρασίες κάτω των 10oC (50οF) ή πάνω από 4ΟoC (104οF).

* Μην αγγίζετε τις ταινίες με παράγοντες μόλυνσης, όπως για παράδειγμα βρώμικα χέρια, τα αποτελέσματα των μετρήσεων μπορεί να αλλοιωθούν σοβαρά.

* Χρησιμοποιείστε τις ταινίες αμέσως μόλις τις βγάλετε από το φιαλίδιο.

* Σιγουρευτείτε ότι το φιαλίδιο είναι καλά κλεισμένο αφού πάρετε μια ταινία και ότι χρησιμοποιείτε το γνήσιο πώμα με το ξηραντικό υλικό. Μην τοποθετείτε τις ταινίες σε άλλο δοχείο.

* Οι ταινίες χοληστερόλης “multiCare-in” πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι και όχι μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία. Από την στιγμή που θα ανοίξετε ένα φιαλίδιο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για 3 μήνες. Η περιοχή της αντίδρασης μιας ταινίας έχει άσπρο χρώμα κάτω από τις ιδανικές συνθήκες. Μην χρησιμοποιείτε τις ταινίες, αν η περιοχή της αντίδρασης έχει διαφορετικό χρώμα. Επισημάνσεις για τους γιατρούς και το προσωπικό του εργαστηρίου Για να πραγματοποιήσετε μέτρηση χοληστερόλης με το σύστημα “multiCare-in”, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αίμα από τριχοειδή αγγεία ή φλεβικό. Μην τοποθετείτε ορρό ή πλάσμα στις ταινίες.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

-Εάν η τιμή της χοληστερόλης μετά το τεστ δεν συμφωνεί με το τι αισθάνεται ο ασθενής και την γνώση πού έχει συνήθως για την κατάσταση της υγείας του και τα συμπτώματα, επαναλάβατε το τεστ. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για να επαληθεύσετε την σωστή διαδικασία του προσδιορισμού και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

-Πρόσφατες ασθένειες, εγκυμοσύνη και ορμονικές διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές της χοληστερόλης.
Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν κάτω από αυτές τις συνθήκες πρέπει να αναφέρονται σε έναν γιατρό πριν εφαρμοστούν οποιαδήποτε διαιτητικά ή θεραπευτικά μέτρα.

-Αν ληφθεί τιμή χοληστερόλης πάνω από 240mg/dL (6,1mmol/L) επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αμέσως!!

-Οι αναγωγικές ενώσεις (π.χ. ασκορβικό οξύ), σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Εάν έχουν ληφθεί υψηλές ποσότητες, μπορεί να παραχθούν χαμηλές τιμές χοληστερόλης.

-Τα αποτελέσματα, μπορεί να επηρεαστούν από υψηλά επίπεδα στεροειδών, τριγλυκεριδίων και χολερυθρίνης.

-Ανακριβή αποτελέσματα μπορεί να σημειωθούν επίσης σε υψηλά υψόμετρα, εξαιτίας χαμηλότερης συγκέντρωσης οξυγόνου.

-Μη ομαλές τιμές αιματοκρίτη (π.χ μεγαλύτερες 50% ή μικρότερες 35%) μπορούν μα επηρεάσουν τα αποτελέσματα

-Μικρότερη αναγκαία ποσότητα αίματος για εξέταση: 10μL Ακρίβεια Το μέσο σφάλμα του συστήματος “multiCare-in” σε σύγκριση με την μέθοδο CΗΟD-ΡΑΡ σε πλάσμα είναι <1Ο%. Σε μια σειρά μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομείο, ελήφθη η ακόλουθη γραμμική εξίσωση: y=0,9599x+5,4277.


Επαναληψιμοτητα:Η μέση ανακρίβεια είναι < 5%, σε μια σειρά μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια, επετεύχθη ένας μέσος συντελεστής απόκλισης 2.14%.

Αναπαραγωγικότητα: Η μέση ανακρίβεια είναι < 5%, σε μια σειρά μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια, επετεύχθη ένας μέσος συντελεστής απόκλισης 3,95%