Τύποι πελμάτων για τα διάφορα είδη άθλησης

Ο αθλητισμός είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, είναι μέρος της ζωής ενός πολύ μεγάλου ποσοστού ανθρώπων. Παρόλα τα σημαντικά οφέλη της ένταξης της φυσικής άσκησης στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, η παρουσία τραυματισμών από τον αθλητισμό, αποτελεί αιτία εκδήλωσης μυοσκελετικών ή άλλων προβλημάτων ποικίλης έντασης. Την τελευταία δεκαπενταετία, έρευνες και μελέτες σε ομάδες αθλητών  ερασιτεχνικού και επαγγελματικού επιπέδου, μέσω της εργομετρίας και της αθλητικής εμβιομηχανικής, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην  πρόληψη των τραυματισμών ή στη βέλτιστη χρονικά αποκατάσταση τους.

Η αθλητική εμβιομηχανική έχει αναλύσει τις πιέσεις που δέχεται το σώμα σε κάθε άθλημα και έχει αποδειχθεί ότι τα μέλη του σώματος έχουν διαφορετικό επίπεδο πίεσης αναλόγως το άθλημα.

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός εξατομικευμένου πάτου Sole-medκατόπιν 3DLaserπελματογραφήματος, συνυπολογίζονται τα δεδομένα κάθε αθλήματος πέρα από τα προσωπικά δεδομένα (δομικές ατέλειες) του αθλητή, καθώς βασικός τομέας της αθλητικής εμβιομηχανικής είναι η πρόληψη των τραυματισμών καθώς και η βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων. Φυσικά αυτά τα δύο τις περισσότερες φορές είναι αλληλένδετα.

Οι πιο συνηθισμένες δομικές ατέλειες που χαρακτηρίζουν την ανώμαλη εμβιομηχανική του κάτω άκρου είναι:

  1. ο υπερπρηνισμός ή ο υπτιασμός.
  2. η υψηλότερη ή χαμηλότερη από το φυσιολογικό ποδική καμάρα.
  3. η άνιση κατανομή των πελματιαίων πιέσεων, που συνήθως είναι επακόλουθο των δύο προηγούμενων καταστάσεων.
  4. Η ανισοσκελία.
  5. Βλαισογωνία ή ραιβογωνία

Για κάθε ερασιτέχνη ή επαγγελματία αθλητή και οποιονδήποτε ασχολείται με τη γυμναστική, επιβάλλεται να ελέγξει τουλάχιστον μία φορά το σώμα του για δομικές ατέλειες. Στο τομέα των ποδιών η καλύτερη πρόταση είναι ένα σύγχρονο πελματογράφημα που εξασφαλίζει όλες τις μετρήσεις που χρειάζονται ώστε να κατασκευαστεί ένας ορθός ανατομικά, εξατομικευμένος πάτος.

Ελάτε στο εμβιομηχανικό κέντρο της εταιρείας Ανάτς για το πιο σύγχρονο 3DLaserπελματογράφημα και τους κορυφαίους εξατομικευμένους πάτους Sole-med!

Leave your comment