Anats S.A. Logo
RSS

Blog posts of '2022' 'Φεβρουάριος'

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έχει καθιερωθεί στις 28 Φεβρουαρίου η ημέρα Σπάνιων Παθήσεων που κύριος σκοπός της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε σχέση με τις Σπάνιες Παθήσεις και τις συνέπειες που έχουν στην ζωή των ατόμων αυτών.

Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων διοργανώνει φέτος το συνέδριο ενημέρωσης για θέματα που αφορούν την κοινότητα των σπάνιων νοσημάτων στην Κύπρο, με ακροατήριο ασθενείς, οικογένειες, φροντιστές, επαγγελματίες Υγείας και αρμόδιους πολιτικούς φορείς.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων έχει στόχο την ενημέρωση για τις αλλαγές στην πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις στη διασυνοριακή φροντίδα υγείας, καθώς και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για καλύτερη περίθαλψη.

Σε γενικότερο επίπεδο η συγκεκριμένη Παγκόσμια Ημέρα δίνει έμφαση στη σημασία και την ανάγκη για συνεργασία και βοήθεια εκεί όπου οι ασθενείς είναι σπάνιοι, η εμπειρογνωμοσύνη ελάχιστη και τα άτομα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Ποιες είναι οι Σπάνιες Παθήσεις;

Οι Παθήσεις αυτές είναι ασθένειες που απειλούν τη ζωή των ατόμων με συνέπεια την χρόνια αναπηρία.

Συγκεκριμένα, δεν  χαρακτηρίζονται από εμφανίζονται συχνά  και υπάρχει μεγάλη ετερογένεια. Στην πλειονότητα τους είναι γενετικής φύσεως ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συγγενών δυσπλασιών, σπάνιων μορφών παιδικού καρκίνου, καθώς και αιματολογικών, αυτοάνοσων, δερματολογικών, ενδοκρινολογικών, καρδιολογικών, αναπνευστικών, γαστρεντερικών, μεταβολικών, νευρολογικών και νευρομυϊκών, ορθοπεδικών και οφθαλμολογικών νοσημάτων. Χρειάζονται, ολιστική προσέγγιση βάσει διαφορετικών δράσεων, ώστε να αποφεύγεται η υψηλή νοσηρότητα και η πρόωρη θνησιμότητα, και να βελτιώνονται οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ασθενών.

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί η βελτίωση της παροχής υγειονομικής φροντίδας για τις Σπάνιες Παθήσεις διότι δεν υπάρχουν αρκετά επιδημιολογικά δεδομένα, ώστε να αξιολογηθούν οι συνέπειες των παθολογιών της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους για την διάγνωση και θεραπεία τους.

Μια νόσος κατατάσσεται ως σπάνια όταν προσβάλλει λιγότερα από 5 ανά 10.000 άτομα. Η αναλογία των 5 ανά 10.000 ατόμων μπορεί να φαίνεται χαμηλή, παρ’ όλα αυτά αντιστοιχεί σε περίπου 246.000 άτομα ανά ασθένεια στην Ε.Ε. των 27 κρατών-μελών.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες επιστημονικές γνώσεις, 6.000-8.000 διαφορετικές σπάνιες ασθένειες προσβάλλουν έως και 8% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Δηλαδή, περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ε.Ε. (των 27) και περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες προσβάλλονται ή πρόκειται να προσβληθούν από μια σπάνια ασθένεια.

Παρόλα αυτά, οι σπάνιες ασθένειες με συχνότητα εμφάνισης κοντά στο όριο των 5 ανά 10.000 ατόμων είναι λιγότερες από 100.  Τέτοιες ασθένειες είναι η Μεσογειακή Αναιμία, Δρεπανοκυτταρική αναιμία, Αιμορροφιλία, Κυστική Ίνωση, νόσος Fabry-Gaucher, το σκληρόδερμα ή ελλείμματα του νωτιαίου σωλήνα. Οι περισσότερες σπάνιες ασθένειες, όπως το σάρκωμα του Ewing, η μυϊκή δυστροφία Duchenne ή η νόσος Von Hippel-Lindau, είναι πολύ σπάνιες και προσβάλλουν 1 ή και λιγότερα στα 100.000 άτομα. Χιλιάδες σπάνιες ασθένειες προσβάλλουν λίγους μόνο ασθενείς στην Ευρώπη. Οι ασθενείς με πολύ σπάνιες ασθένειες και οι οικογένειές τους είναι ιδιαιτέρως απομονωμένοι και ευάλωτοι.

Παρουσιάζεται επίσης μεγάλη διαφοροποίηση στην ηλικία στην οποία εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώματα: οι μισές σπάνιες ασθένειες μπορούν να εκδηλωθούν κατά τη γέννηση ή την παιδική ηλικία (όπως το σύνδρομο Prader-Willi και το ρετινοβλάστωμα). Οι υπόλοιπες μπορούν να εκδηλωθούν κατά την ενήλικη ζωή (όπως η νόσος του Huntington, η νόσος Κreutzfeld Jacob).

Οι σπάνιες ασθένειες είναι γενετικής φύσεως, αλλά μπορούν να οφείλονται στην έκθεση στο περιβάλλον κατά την κύηση ή σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής, συχνά σε συνδυασμό με γενετική προδιάθεση.

Ακόμα, οι σπάνιες ασθένειες παρουσιάζουν επίσης ευρεία διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στη σοβαρότητα και στην εκδήλωσή τους. Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με σπάνιες ασθένειες είναι σημαντικά μειωμένο. Οι ασθένειες αυτές είναι πολύπλοκες, εκφυλιστικές και με συνέπεια χρόνιες αναπηρίες, ενώ άλλες επιτρέπουν μια φυσιολογική ζωή –εφόσον διαγνωστούν εγκαίρως και τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Προσβάλλουν τη σωματική και τη διανοητική ικανότητα, τη συμπεριφορά και την αισθητηριακή ικανότητα και επιφέρουν αναπηρίες.

Αρκετές αναπηρίες συχνά συνυπάρχουν με πολλαπλές λειτουργικές επιπτώσεις. Οι αναπηρίες αυτές επιδεινώνουν το αίσθημα της απομόνωσης και μπορούν να αποτελέσουν πηγή ιδιαίτερης μεταχείρισης, καθώς και να περιορίσουν ποικίλες εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ευκαιρίες.

Πίσω από σχετικά συνήθεις παθήσεις ενδέχεται να βρίσκονται σπάνιες ασθένειες, π.χ. η επιληψία είναι συχνά σύμπτωμα της οζώδους σκλήρυνσης. Πολλές παθήσεις που στο παρελθόν ταξινομούνταν στις κατηγορίες της νοητικής καθυστέρησης, της εγκεφαλικής παράλυσης και του αυτισμού, καθώς αποτελούν εκδηλώσεις σπάνιων ασθενειών που δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί. Μερικοί τύποι καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων που προσβάλλουν τα παιδιά, όπως και οι περισσότερες συγγενείς δυσμορφίες, είναι σπάνιες ασθένειες.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ο Γενικός Διευθυντής του EURORDIS, Yann Le Cam, είχε παλαιότερα δηλώσει ότι: "τα κενά στην παροχή υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν αυξηθεί. Για αυτό και αποτελεί δική μας ευθύνη να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να διεκδικήσουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και να απαιτήσουν την καλύτερη φροντίδα ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής και την κατάσταση της υγείας τους".

Τα κύρια χαρακτηριστικά των σπανίων νοσημάτων σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Σπάνιες Παθήσεις (www.eurordis.org):

 1. Τα σπάνια νοσήματα είναι σοβαρά, χρόνια, εκφυλιστικά και επικίνδυνα για τη ζωή.
 2. Η πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων επέρχεται κατά σε μικρή ηλικία στο 50% των σπανίων παθήσεων.
 3. Προκαλούν αναπηρίες: η ποιότητα ζωής των ατόμων με σπάνια νοσήματα υποβαθμίζεται λόγω της έλλειψης αυτονομίας.
 4. Προκαλούν μεγάλο ψυχικό πόνο: η ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλούν οι ασθένειες αυξάνεται λόγω της απελπισίας, της έλλειψης ελπίδας για ίαση, της απουσίας βοήθειας στην καθημερινότητα.
 5. Είναι ανίατες ασθένειες, πολλές δεν έχουν αποτελεσματική θεραπεία. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να θεραπευθούν συμπτώματα αυτών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής και το προσδόκιμο ζωής.
 6. Είναι πολύ δύσκολα ως προς τη θεραπευτική διαχείριση: οι οικογένειες συναντούν πολλά προβλήματα στην εξεύρεση κατάλληλης θεραπείας.

Έρευνα του Οργανισμού σε Ευρωπαίους ασθενείς που πάσχουν από 8 σπάνια νοσήματα έδειξε μεταξύ άλλων ότι (Eurordis 2007):

 1. Για το 25% των ασθενών χρειάστηκε χρονικό διάστημα 5 ως 30 ετών για να γίνει η σωστή διάγνωση της ασθένειάς τους.
 2. Στο 40% των ασθενών έγινε αρχική λανθασμένη διάγνωση της νόσου και οι ασθενείς έλαβαν λανθασμένη ιατρική αγωγή (συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών επεμβάσεων και ψυχιατρικών θεραπειών).
 3. Η γενετική φύση των νοσημάτων δεν ανακοινώθηκε στο 25% των περιπτώσεων.
 4. Γενετική συμβουλή δόθηκε μόνο στο 50% των περιπτώσεων.
 5. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες σπάνιες ασθένειες μπορούν να είναι συμβατές με ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής, εφόσον διαγνωστούν εγκαίρως και αντιμετωπιστούν καταλλήλως.

Αφύπνιση και προώθηση αλλαγών για τους 300 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο που ζουν με σπάνιες παθήσεις, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους

Η Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων καθιερώθηκε από την EURORDIS Rare Diseases Europe και το Συμβούλιο Εθνικών Οργανισμών Ασθενών το 2008. Από την πλευρά της, και παράλληλα με την πανευρωπαϊκή/παγκόσμια καμπάνια ευαισθητοποίησης, η κάθε χώρα μέλος διοργανώνει τις δικές της εκδηλώσεις για το τοπικό κοινό.

Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών έχουμε στο χώρο μας;

Το πιο κύριο θέμα στο χώρο εργασίας μας είναι να αισθανόμαστε ασφαλείς  γι αυτό οι οργανισμοί και οι εταιρείες είναι υποχρεωμένοι να έχουν στη διάθεση τους  ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών για να αντιμετωπιστεί έτσι κάποιο εργατικό ατύχημα ή μια επείγουσα κατάσταση.

Όμως όχι μόνο στους χώρους εργασίας έτσι και στις ιδιωτικές κατοικίες , στα αυτοκίνητα είναι απαραίτητο ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών διότι μπορεί να αποτρέψει μια επίσκεψη στο γιατρό ή να αποφυγή την αναμονή στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Βέβαια, το φαρμακείο πρώτων βοηθειών δεν μπορεί να φανεί χρήσιμο σε σοβαρότερες των περιπτώσεων και σε μεγάλα ατυχήματα ή προβλήματα υγείας. Παραδείγματος χάριν,  όταν υπάρξουν μικροατυχήματα ή, τσιμπήματα από έντομα , πονοκέφαλος , εμετός ή εγκαύματα που δεν αποτελούν άμεση ιατρική φροντίδα.

Κάποιος που θα προετοιμάζει κάποιο ταξίδι θα πρέπει να έχει πρώτα σκεφτεί πέρα από τις βαλίτσες του να έχει μαζί του τυχόν φαρμακευτική αγωγή που παίρνει καθώς και την ιατρική συνταγή. Στην περίπτωση που υπάρχουν μικρά παιδιά θα πρέπει να προνοηθεί να έχουν πάρει μαζί τους την αγωγή καθώς και το τηλέφωνο του παιδιάτρου. Αν το ταξίδι μας γίνεται με το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχουμε μαζί μας σακουλάκια εμετού, επιπλέον ρούχα, νερό  και πετσέτα. Έτσι, στο ίδιο το αυτοκίνητο θα πρέπει να υπάρχει ένα εξοπλισμένο φαρμακείο. Ιδαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι επειδή στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι αυξάνεται η θερμοκρασία ενδέχεται να αλλοιωθούν κάποια φάρμακα.

Επίσης το πιο σημαντικό είναι οι πρώτες βοήθειες που προσφέρονται μετά από ένα ατύχημα ώστε να ανακουφιστεί ο ασθενής και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση του. Όταν κάποιος τραυματιστεί ελαφρά το καλά εξοπλισμένο φαρμακείο πρώτων βοηθειών μπορεί να φανεί σωτήριο.

Οι ειδικοί του ΕΚΑΒ τονίζουν την ύπαρξη του φαρμακείου τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο, στις διακοπές μας ειδικά όταν βρισκόμαστε μακριά από κάποια δομή Υγείας ή φαρμακείο.

Οι χώροι που αποθηκεύονται τα κουτιά πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους εκτός από τα μικρά παιδιά. Καλό θα ήταν να υπάρξει και μια μικρή εκπαίδευση ώστε να γνωρίσουν όλοι την ύπαρξη του φαρμακείου και των αντικειμένων που έχει μέσα.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε και μόνοι μας φαρμακείο πρώτων βοηθειών με βάση τις ανάγκες μας αλλά και να αγοράσουμε ένα έτοιμο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών που πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο σε κάποιο χώρο εργασίας είναι:

Ένα καλά εξοπλισμένο κουτί πρώτων βοηθειών περιέχει τον βασικό εξοπλισμό, ορισμένα φάρμακα και ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης.

Βασικός εξοπλισμός

 1. Γάντια απλά
 2. Ψαλίδι
 3. Ελαστικοί επίδεσμοι
 4. Γάζες απλές και αποστειρωμένες
 5. Κολλητική ταινία
 6. Αυτοκόλλητες γάζες σε διάφορα μεγέθη
 7. Αντισηπτικό υγρό
 8. Σύριγγες μιας χρήσης
 9. Κουτάλι ή κύπελλο για φάρμακα
 10. Θερμόμετρο
 11. Πλαστικές σακούλες σε διάφορα μεγέθη
 12. Οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες

Φάρμακα

Το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει και ορισμένα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αυτά είναι:

 1. Παυσίπονα
 2. Αντιπυρετικά
 3. Αντισταμινικά χάπια
 4. Αντισταμινική αλοιφή
 5. Αντιβιοτική αλοιφή
 6. Χάπια για τη διάρροια
 7. Αντιόξινα για το στομάχι
 8. Gel για εγκαύματα

Απαραίτητο είναι ακόμα να περιέχει φάρμακα που έχουν χορηγηθεί από τον ιατρό μας:

 1. Κορτιζόνη ή αδρεναλίνη (χορηγούνται λ.χ. στα άτομα με σοβαρές αλλεργίες)
 2. Άλλα προσωπικά φάρμακα που δεν χρειάζονται ψυγείο

Άλλα είδη πρώτης ανάγκης

 1. Αδιάβροχος φακός
 2. Αδιάβροχα σπίρτα
 3. Εντομοαπωθητικό
 4. Σφυρίχτρα
Τι γνωρίζουμε για τα Οξύμετρα;

Τα τελευταία δύο χρόνια που εμφανίστηκε η πανδημία του SARS COVID 19 , είχε ως αποτέλεσμα να διαδοθεί η χρήση του οξυμέτρου ως μετρητής του οξυγόνου στο αίμα. Η συνέπεια του κορωνοιού είναι η έντονη δύσπνοια αυτό οφείλεται στο χαμηλό οξυγόνο για αυτόν που νοσεί. Η χρήση του οξυμέτρου είναι τόσο εύκολη όσο και η λειτουργία του.

Χρονίως πάσχοντες από αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα γνωρίζουν καλά τη χρήση του Οξυμέτρου πολύ πριν γίνει της μόδας.

Συγκεκριμένα το οξύμετρο είναι μια μικρή συσκευή σαν ένα μανταλάκι η οποιό α τοποθετείτε στο δάχτυλο του χεριού μας και μπορεί να μετρήσει τον «κορεσμό» του αίματος  σε οξυγόνο και τους παλμούς της καρδίας. Κατά συνέπεια το οξύμετρο ανιχνεύει το αίμα που κυκλοφορεί στα τριχοειδή αγγεία των δαχτύλων μας.  Ο κορεσμός του οξυγόνου ανήκει στα ζωτικά σημεία της λειτουργίας του οργανισμού.

Στην μικρή οθόνη του οξυμέτρου, βρίσκουμε δύο ενδείξεις . Η πρώτη   αναφέρεται στον κορεσμό του Οξυγόνου  (SO2  επί της % ) και η δεύτερη στον αριθμό των παλμών (PR σφύξεων  bpm).  Στην ίδια οθόνη   εμφανίζεται  είτε μία κινούμενη  κυματομορφή είτε μία φωτεινή  μπάρα που αναβοσβήνει σταθερά και ρυθμικά  ανάλογα με τον αριθμό των παλμών (σφύξεων).

Αναφορικά με τον κορεσμό του αίματος σε Οξυγόνο, εννοούμε την ποσότητα οξυγόνου που, δεσμευμένο στα ερυθρά αιμοσφαίρια, που κυκλοφορεί στα αγγεία μας. Η συσκευή αυτή λοιπόν, χρησιμοποιώντας το αίμα που φτάνει στα πολύ μικρά αγγεία των ακροδαχτύλων μας (τριχοειδή αγγεία), μετράει με μεγάλη αξιοπιστία «πόσο» οξυγόνο κυκλοφορεί στον οργανισμό μας. Αυτό μετριέται σε ποσοστό επί τις 100 και φυσιολογικά είναι 95-99%.

Τι πρέπει να γνωρίζετε κατά την μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου:

Σπάνια ο κορεσμός του αρτηριακού αίματος σε Οξυγόνο φτάνει το απόλυτο 100% γιατί πάντα υπάρχουν ελάχιστες «σταγόνες» φλεβικού- μη οξυγονωμένου αίματος μέσα σ αυτό!

Από 91% και κάτω, θεωρείται χαμηλός ο κορεσμός του Οξυγόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος για Υποξαιμία και συστήνεται πάντα η άμεση επικοινωνία με γιατρό.

Κορεσμός Οξυγόνου 100% : Σπάνιο εύρημα.  Ο κορεσμός του αρτηριακού αίματος σε Οξυγόνο δεν φτάνει το απόλυτο 100% γιατί πάντα υπάρχουν ελάχιστες «σταγόνες» φλεβικού- μη οξυγονωμένου αίματος μέσα σ αυτό.

Κορεσμός Οξυγόνου  μεταξύ  91-95% :  επιδέχεται αξιολόγηση, ανάλογα με τις συνθήκες και το ιατρικό ιστορικό του κάθε ατόμου.

Η χρήση ενός οξυμέτρου στο σπίτι από κάποιον που το χρησιμοποιεί εμπειρικά μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της λανθασμένης εντύπωσεις και της «άδικης» ανησυχίας.

Προσοχή σε σχέση με την μέτρηση του οξυγόνου:

Τα βαμμένα νύχια

Κάποια οξύμετρα λειτουργούν χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια των νυχιών και του δέρματος στα άκρα των δαχτύλων, μπορούν να μετρήσουν μέσα από το νύχι και το δέρμα. Αν το νύχι είναι βαμμένο η λειτουργία αυτή εμποδίζεται και η τιμή που λαμβάνουμε στην οθόνη του οξυμέτρου  είναι λανθασμένα χαμηλή. Τα νεότερα οξύμετρα χρησιμοποιούν άλλη τεχνική μέτρησης (παλμικά οξύμετρα) εξαλείφοντας αυτό το πρόβλημα.

Τα κρύα χέρια

 Όταν κρυώνουν τα χέρια μας, το αίμα εκεί μειώνεται σημαντικά (εξ’ ου και τα μελανιασμένα χέρια στο κρύο), με αποτέλεσμα το οξύμετρο να μετράει λάθος και άρα να δείχνει πάλι λανθασμένα μικρότερη τιμή.

Η χαμηλή Αρτηριακή Πίεση

 Σε περιπτώσεις υπότασης, πάλι η ποσότητα του αίματος που μπορεί να φτάσει στα τριχοειδή των δαχτύλων είναι μικρή και άρα ισχύουν τα παραπάνω.

Μπαταρία

 Όταν τελειώνει η μπαταρία σε μια τέτοια συσκευή, συνήθως δείχνει λανθασμένες μετρήσεις.

Πότε η μέτρηση που κάνουμε είναι σωστή? 

Τα  περισσότερα οξύμετρα έχουν στην οθόνη τους , είτε μία κινούμενη  κυματομορφή ,είτε μία μπάρα που κινείται ή αναβοσβήνει με σταθερή  συχνότητα  ανάλογα με τον αριθμό των παλμών (σφύξεων) , υπό φυσιολογική λειτουργία της συσκευής και σωστή ανίχνευση του τριχοειδικού αίματος.  Αν η κυματομορφή  ή η φωτεινή  μπάρα δεν  παρουσιάζει αρμονική και σταθερή κίνηση - διακύμανση ,πιθανόν η μέτρηση να μην  είναι σωστή για κάποιον από τους παραπάνω λόγους.

Κλείνοντας , όταν χρησιμοποιούμε ένα Οξύμετρο και η τιμή που δείχνει είναι φυσιολογική, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας !

Αν η τιμή είναι χαμηλότερη, κινδυνεύω όντως από υποξαιμία ή δεν ερμηνεύω κάποια παράμετρο σωστά;  Όταν οι μετρήσεις δεν είναι οι αναμενόμενες, καλό είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό προκειμένου να προλάβουμε επικίνδυνες καταστάσεις ή να καθησυχαστούν παρερμηνευμένες ενδείξεις.

Η κατοχή λοιπόν ενός Οξυμέτρου στο σπίτι, μπορεί να είναι βοηθητική και ανακουφιστική

Σε περίπτωση όμως που οι μετρήσεις δεν είναι οι αναμενόμενες, καλό είναι να μιλήσουμε σε κάποιον ειδικό προκειμένου να προλάβουμε επικίνδυνες καταστάσεις ή να καθησυχαστούν παρερμηνευμένες ενδείξεις.

Γι΄αυτό και η εταιρεία μας έχει δυο σειρές οξυμέτρων. 

1)

Οξύμετρο Δακτύλου for.me.sa

2)

Ψηφιακό Παλμικό Οξύμετρο Meditech Oxyo Pro

Χρησιμοποιούμε σωστά το Πιεσόμετρο;

Η καλύτερη μέτρηση πίεσης σε περιβάλλον σπιτιού αποτελούν τα αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, εξίσου όμως καλά είναι και τα αναλογικά. Ωστόσο, αναδεικνύονται  όμως  τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, διότι έχουν απλή και πολύ εύκολη χρήση καθώς μπορούν χρησιμοποιηθούν από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Καλό θα ήταν να γίνεται συχνή μέτρηση γιατί αυτό μπορεί σώσει τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Όμως , θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάποια συνηθισμένα λάθη τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αξιοπιστία των τιμών της μέτρησης.

Πιθανά λάθη μπορεί να είναι τα εξής:

- Η λάθος θέση του σώματος του ατόμου. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της μέτρησης το κάτω μέρος του σώματος δηλαδή τα πόδια θα πρέπει να είναι σταυρωμένα, δεν πρέπει να αιωρούνται, και η πλάτη να υποστηρίζεται στην πλάτη ενός καθίσματος.  Η μέτρηση πρέπει να γίνεται στο αριστερό χέρι. Το μπράτσο και το πιεσόμετρο πρέπει να βρίσκονται στο ύψος της καρδιάς.

-Το λάθος μέγεθος της  περιχειρίδας. Αν το άτομο είναι υπέρβαρο ή λιπόσαρκο, η τυπική περιχειρίδα ενηλίκων που περιλαμβάνεται δεν θα μετρήσει την πίεση με ακρίβεια.

-Να μην γίνει μέτρηση έπειτα από φαγητό ή  ποτό. Από την ώρα του γεύματος ως την μέτρηση της πιέσεως, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 ώρες.

-Να μην γίνει  μέτρηση έπειτα από άσκηση.  Μην μετράτε πίεση εντός μίας ώρας από έντονη άσκηση. 

-Το άτομο δεν έχει ουρήσει πριν τη μέτρηση.

-Κατά τη μέτρηση το άτομο  πραγματοποιεί κι άλλες δραστηριότητες.

-Το άτομο δεν φροντίζει  για την περιοδική αξιολόγηση και το service του πιεσόμετρου.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία των ανθρώπων, διότι ενέχει πολλούς κινδύνους για την καρδιά, τον εγκέφαλο, μέχρι τα νεφρά και τα μάτια. Πρόκειται για μια αρκετά συχνή πάθηση  που  παρατηρείται στο 20-30% των ενηλίκων. Υπολογίζεται ότι περίπου 2.500.000 Έλληνες είναι υπερτασικοί και πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι ανα τον κόσμο υποφέρουν από υπέρταση. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ εκείνων που πάσχουν από υπέρταση ο ένας στους τέσσερις δεν έχει τη γνώση γι αυτό. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο, είτε για προληπτικούς λόγους είτε γιατί αντιμετωπίζουμε θέμα υγείας, να μετράμε την πίεσή μας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και στο σπίτι, δεν είναι δύσκολη, διαρκεί μόλις 5 λεπτά, αλλά πρέπει να γίνεται σωστά με το πιεσόμετρό μας, ώστε τα αποτελέσματα να μην είναι ψευδή.

Βήματα για σωστή μέτρηση

Η πίεση θα πρέπει να γίνεται αφού πρώτα έχουν προηγηθεί τουλάχιστον 5-10 λεπτά ξεκούρασης και ηρεμίας. Δεν πρέπει να μετράτε την πίεση σας όταν ήσαστε εκνευρισμένοι , ή δεν νιώθετε καλά ή όταν έχετε πονοκέφαλο γιατί έτσι η μέτρηση δεν θα βγει σωστή.
2)Μία ώρα πριν μετρήσετε την πίεσή σας δεν θα πρέπει να έχετε φάει, πιει καφέ, καπνίσει ή κουραστεί πολύ.
3) Δεν θα πρέπει να έχετε κάνει γυμναστική, ή τότε θα πρεπει να περάσει τουλάχιστον χρονικό περιθώριο 2 ωρών. 

4) Φροντίστε το περιβάλλον που γίνεται η μέτρηση να έχει ησυχία και να είναι ευχάριστο από πλευράς θερμοκρασίας. Δεν πρέπει να κρυώνετε, να ζεσταίνεστε ή να νιώθετε οποιαδήποτε δυσφορία.
5) Για να γίνει σωστά η μέτρηση, θα πρέπει να τοποθετήσετε την περιχειρίδα του πιεσόμετρου στο αριστερό ή στο δεξί μπράτσο, περίπου στο ύψος της καρδιάς, λίγο πιο πάνω από τον αγκώνα.
6)  Να κάθεστε και η πλάτη σας να στηρίζεται στο κάθισμά σας.
7) Το μπράτσο σας πρέπει να είναι χαλαρό και να στηρίζεται π.χ. σε τραπέζι, γραφείο, έτσι ώστε η περιχειρίδα να είναι στο ύψος της καρδιάς. Εάν δεν στηρίζεται και απλά «κρέμεται» ή είναι χαμηλότερα από το ύψος της καρδιάς, τότε η πίεση μπορεί να βρεθεί αυξημένη κατά 7-10 mmHg.
8) Τα πόδια σας δεν πρέπει να είναι σταυρωμένα και δεν πρέπει να μιλάτε κατά τη στιγμή της μέτρησης, γιατί η πίεση θα βρεθεί αυξημένη.
9) Μη φοράτε στενά ρούχα, ιδιαίτερα στενά μανίκια στο χέρι που θα κάνετε τη μέτρηση.
10) Το μέγεθος του αεροθαλάμου της περιχειρίδας παίζει ρόλο στην ακρίβεια των μετρήσεών σας. Αν είναι μικρότερο από ό,τι χρειάζεται, η πίεση θα βρεθεί υψηλότερη από την πραγματική. Αν είναι μεγαλύτερο από το κανονικό, χαμηλότερη. O αεροθάλαμος πρέπει να καταλαμβάνει περίπου το 40% της περιφέρειας του μπράτσου σας. Στο εμπόριο θα βρείτε τουλάχιστον 3 μεγέθη αεροθαλάμων, ώστε να επιλέξετε το καταλληλότερο για σας.
11) Όταν ξεκινήσετε για πρώτη φορά να μετρήσετε την πίεσή σας, η μέτρηση θα πρέπει να γίνει και στα δύο χέρια. Αν βρείτε διαφορά μέχρι 1,5 χιλιοστών υδραργύρου μεταξύ των δύο χεριών, μην ανησυχήσετε. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αν υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά, ο γιατρός θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. Για τις επόμενες μετρήσεις να χρησιμοποιείτε το μπράτσο που θα δείξει τη μεγαλύτερη πίεση.
12) Για να είναι ασφαλές το αποτέλεσμα, θα πρέπει κάθε φορά να κάνετε 3 μετρήσεις. Η καθεμία να απέχει από την άλλη περίπου 1-2 λεπτά. Την πρώτη μέτρηση μην τη λαμβάνετε ποτέ υπόψη σας. Να υπολογίζετε το μέσο όρο μεταξύ δεύτερης και τρίτης.

Η συχνότητα της μέτρησης
• Κάθε υγιής ενήλικος πρέπει να μετρά την πίεσή του τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τις πρωινές συνήθως ώρες. Αν βρεθεί αυξημένη, πρέπει να επισκεφτεί το γιατρό.
• O υπερτασικός που μόλις άρχισε να λαμβάνει αντιυπερτασικά φάρμακα θα πρέπει τις πρώτες 3-4 εβδομάδες να μετρά την πίεσή του τακτικά, ακόμα και 2 φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ, πριν τη λήψη φαρμάκων). Μετά από αυτό το διάστημα, καθώς αναμένεται η πίεσή του να έχει ρυθμιστεί, θα πρέπει να την παρακολουθεί 1 ή 2 φορές την εβδομάδα, εκτός και αν εμφανιστεί άλλο σύμπτωμα ή ο γιατρός του του έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Η επιλογή του Πιεσομέτρου
Στην αγορά κυκλοφορούν πολλών ειδών πιεσόμετρα.
• Τα υδραργυρικά είναι τα πλέον ακριβή στις μετρήσεις τους, αλλά είναι πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από έναν μη ειδικό.
• Τα αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα είναι εύκολα στη χρήση τους, έχουν ικανοποιητική ακρίβεια στις μετρήσεις τους και είναι ευρέως διαδεδομένα. Να θυμάστε, όμως, ότι αν έχετε αρρυθμία, οι ενδείξεις τους μπορεί να είναι λανθασμένες.


Oι φυσιολογικές τιμές
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης

Συστολική πίεση (mmHg) Διαστολική πίεση (mmHg) 
Βέλτιστη <120 <80
Φυσιολογική 120-129 80-84
Υψηλή φυσιολογική 130-139 85-89
Υπέρταση >140 >90

Γιατί πρέπει να παρακολουθούμε την πίεσή μας;
Αν είστε υπερτασικοί και δεν παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα, τότε συγκρινόμενοι με τους φίλους σας της ίδιας ηλικίας, που όμως έχουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση, εσείς κινδυνεύετε:
• 7 φορές περισσότερο να πάθετε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
• 3 φορές περισσότερο να υποστείτε έμφραγμα του μυοκαρδίου.
• 6 φορές περισσότερο να πάθετε καρδιακή ανεπάρκεια.
• 3 φορές περισσότερο να πάθετε ανευρύσματα της αορτής και αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων.
Αν όμως την παρακολουθείτε και τη ρυθμίζετε, τότε μειώνονται σημαντικά όλοι αυτοί οι κίνδυνοι.

Οι  μετρήσεις στο σπίτι για να βγουν ακριβείς θα πρέπει να αποφεύγονται όταν σας προκαλούν άγχος και σας οδηγούν σε εσφαλμένες πρωτοβουλίες, όπως το να αλλάζετε μόνοι σας τη θεραπευτική αγωγή.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιακών Παθήσεων και Εγκεφαλικών Επεισοδίων (American Association for Heart Diseases and Stroke), η υψηλή πίεση σκοτώνει περισσότερες γυναίκες από άνδρες και είναι 2-3 φορές πιο συχνή σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά σε σχέση με αυτές που δεν λαμβάνουν. Μια άλλη μελέτη (National Ambulatory Medical Care Survey), που έγινε σε σύνολο 12.064 ατόμων, απέδειξε ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με την πίεσή τους με μικρότερη επιτυχία από τους άνδρες και παίρνουν σε ακόμη μικρότερο βαθμό προληπτικά θεραπευτικά μέτρα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου έχει καθιερωθεί στις 15 Φεβρουαρίου, ξεκινώντας από την Διεθνής Ένωση Γονέων με Καρκινοπαθή Παιδιά (INTERNATIONAL CONFEDERATION OF CHILDHOOD CANCER PARENT ORGANIZATIONS - ICCCPO), καθώς σκοπός είναι η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις παιδικές νεοπλασίες (καρκίνους) και για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος που αφορά τις ανάγκες των παιδιών που νοσούν από καρκίνο σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή την παγκόμια ημέρα αυτή το νοσοκομείο Cancer De Barretos στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας , ένα νοσοκομείο με διεθνή φήμη για την θεραπεία του καρκίνου των παιδιών για χάρη του νοσοκομείου, δημιουργήθηκε ένα βίντεο για το ευαίσθητο θέμα με τίτλο η

«Η αγάπη ποτέ δεν μας απογοητεύει» 

Το νοσοκομείο ονομάστηκε «Νοσοκομείο της Αγάπης» με στόχο να δείξει την θεραπευτική σημασία της αγάπης και της στοργής. Όταν ένα παιδί  περιβάλλεται από αγάπη η καταπολέμηση της νόσου γίνεται πιο εύκολη για το λόγο ότι το άτομο βλέπει ότι περιβάλλεται από πρόσωπα που του δείχνουν την αγάπη και την φροντίδα , παίρνοντας έτσι την ελπίδα που χρειάζεται.

Ο παιδικός καρκίνος  είναι αρκετά σπάνιος και με πολλές κλινικές εκδηλώσεις . Όταν διαγνωστεί χωρίς καθυστέρηση έχει μεγάλα ποσοστά ίασης.  Με τις σύγχρονες θεραπείες να κάνουν την παρατεταμένη επιβίωση και ανάρρωση όχι μόνο πιθανές αλλά και δυνατές για πολλά είδη παιδικών καρκίνων. Η ιατρική έχει προχωρήσει  τόσο καθώς και το καταρτησμένο επιστημονικό προσωπικό των γιατρών και περισσότερο από το 70% των παιδιών που λαμβάνουν την εξειδικευμένη θεραπεία καταπολεμά την νόσο. Μια έρευνα έχει δείξει ότι οκτώ στα δέκα παιδιά με λευχαιμία σήμερα γίνεται καλά!

Η παιδική νόσος του καρκίνου πρέπει να θεραπεύεται σε ειδικά παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα και να αντιμετωπίζονται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, από ψυχολόγους , κοινωνικούς λειτουργούς που θα τα φροντίζουν όχι μόνο κατά την περίοδο της θεραπείας αλλά και την διάρκεια της επανένταξης.

Κύριο στοιχείο αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση . Έτσι θα πρέπει να δίνεται τεράστια σημασία για να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες της υγείας ώστε να είναι σε θέση να διαγνώσουν όσο το δυνατόν το συντομότερο τη νόσο, αλλά και την σωστή ενημέρωση των γονιών ώστε να απευθύνονται στα αρμόδια παιδιατρικά νοσοκομεία.

Παιδικές μορφές καρκίνου

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές παιδικού καρκίνου από εκείνους των ενηλίκων με πολλούς τρόπους.

Συγκεκριμένα, η πρόληψη του καρκίνου έχει αρκετές περιορίσεις στα παιδιά , ενώ απεναντίας είναι πολύ σημαντική για τους ενήλικες.

Επίσης, πολλές κοινές του καρκίνου που εμφανίζεται στους ενήλικες παρουσιάζονται πολύ σπάνια στα παιδιά καθώς , οι παιδικοί καρκίνοι έχει πολύ υψηλό ποσοστό να ιαθούν, με την γρηγορότερη διάγνωση και την ειδική θεραπευτική αγωγή. Βλέπουμε έτσι ότι η θεραπεία αλλα και η αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου είναι διαφορετική από του ενήλικου.

Οι κυριότερες μορφές παιδικού καρκίνου είναι: Λευχαιμίες (οξεία λεμφοβλαστική, οξεία μυελοβλαστική), οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος που είναι κυρίως εγκεφαλικοί όγκοι (αστροκύτωμα, γλοίωμα, μυελοβλάστωμα, επενδύμωμα), τα λεμφώματα (κακοήθεις όγκοι λεμφαδένων ή άλλων οργάνων), οι όγκοι του αμφιβληστροειδούς (ρετινοβλάστωμα), τα σαρκώματα μαλακών μορίων (ραβδομυοσάρκωμα) και των οστών (οστεοσάρκωμα, σάρκωμα Ewing), οι όγκοι νεφρών (νεφροβλάστωμα) και επινεφριδίων (νευροβλάστωμα), οι όγκοι ήπατος (ηπατοβλάστωμα), κ.α. Κακοήθεις όγκοι ενήλικου τύπου όπως ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη, κλπ είναι πάρα πολύ σπάνιο να παρατηρηθούν στην παιδική ηλικία.

Από τη στιγμή που το είδος και το στάδιο της νόσου προσδιοριστεί όλο μαζί, η θεραπευτική ομάδα δομεί ένα σχέδιο το οποίο σκιαγραφεί τον ακριβή τύπο θεραπείας, τη συχνότητα με την οποία το παιδί θα λαμβάνει θεραπεία καθώς και τη διάρκεια αυτής. Τα κυριότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι:
οι επαναλαμβανόμενες εισαγωγές στο νοσοκομείο, οι λοιμώξεις ή άλλες επιπλοκές, η αποτυχία κάποιων θεραπευτικών σχημάτων, οι παρενέργειες της χημειοθεραπείας (π.χ. τριχόπτωση, ναυτία, εμετοί, έλκη στην στοματική κοιλότητα), οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας (π.χ. τριχόπτωση, ερεθισμός του δέρματος, ναυτία, εμετοί), οι παρενέργειες της χειρουργικής επέμβασης, οι αλλαγές στην καθημερινότητα του παιδιού, τις σχολικές και κοινωνικές του δραστηριότητες.

Μερικά στοιχεία για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας

Στοιχεία έρευνας λένε ότι , στον κόσμο, κάθε χρόνο, περίπου 250.000 παιδιά νοσούν από καρκίνο. Ωστόσο, σήμερα μόνο το 20% των παιδιών ανά τον κόσμο μπορούν να επωφεληθούν από την προηγμένη ιατρική φροντίδα. Το 80% από αυτά, προέρχεται από χώρες μέσου και χαμηλού εισοδήματος.

Πάνω από 150.000 θάνατοι κάθε χρόνο, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν υπήρχε δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και εξειδικευμένης θεραπείας σε όλα τα παιδιά.

Στη χώρα μας, περίπου 300 παιδιά προσβάλλονται ετησίως από καρκίνο, κυρίως από λευχαιμία.

Η θεραπεία και η φροντίδα του καρκίνου της παιδικής ηλικίας απαιτεί μια ολόκληρη διεπιστημονική ομάδα, η οποία παρέχει όχι μόνο την ιατρική περίθαλψη του παιδιού (το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία κα), αλλά και την ψυχοκοινωνική στήριξη για το παιδί και όλη την οικογένεια.

Η στενή συνεργασία μεταξύ της νοσηλευτικής ιατρικής ομάδας και των γονιών του παιδιού είναι το ουσιαστικό συστατικό για την επιτυχή θεραπεία, την υποστήριξη και τη φροντίδα του παιδιού.
Τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο χρειάζονται τη βοήθεια όλων!

Η σωστή προστασία για τον Κορωνοϊό (COVID-19)

Το προϊόν που μας βοηθάει στην ασφαλέστερη προστασία από την νόσο του COVID-19 είναι το ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις των αντισηπτικών έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία δύο χρόνια καθιστόντας το , το νούμερο  ένα πολυζήτητο προϊόν. Τα αντισηπτικά χερίων πλεόν πωλούνται στα φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ και σε πολλά άλλα καταστήματα εμπορίας , βέβαια δεν είναι όλα τα αντισηπτικά εξίσου αποτελεσματικά.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Όπως και με άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος – όπως το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη – ο νέος κοροναϊός (που ονομάζεται SARS-CoV-2). Η μετάδοση του γίνεται κυρίως όταν σταγονίδια από το στόμα ή τη μύτη ενός ατόμου μεταφέρονται σε άλλους ανθρώπους. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μπορεί εξίσου να μεταδοθεί και μέσω των κοπράνων. Εκτός από την εισπνοή σταγονιδίων, μπορεί ένας άνθρωπος να κολλήσει τους ιούς της αναπνευστικής οδού, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, αγγίζοντας οτιδήποτε έχει μολυνθεί με τον ιό και έπειτα αγγίζοντας το πρόσωπό του, συγκεκριμένα το στόμα ή τη μύτη. Γεγονός αποτελεί ότι αγγίζουμε τα πρόσωπά μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Μια μελέτη από τη Νέα Νότια Ουαλία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι αγγίζουν τα πρόσωπά τους περίπου 23 φορές την ώρα.

Αυτό που συνιστάται είναι η πλύση με το ζεστό νερό – και όχι με κρύο και αντισηπτικό σαπούνι ή το συμβατικό παραμένει η σωστότερη επιλογή για την καθαριότητα των χεριών και την πρόληψή της εξάπλωσης των μολυσματικών ιών. Με την σωστή πλύση με το σαπούνι αφαιρούνται τα έλαια από τα χέρια μας που εκεί φιλοξενούνται μικρόβια.

Από την άλλη τα αντισηπτικά διαλύματα μπορούν ακόμα να προστατεύσουν από μικρόβια που ευθύνονται για ασθένειες, συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου δεν διατίθεται σαπούνι και νερό. Τεκμηριωμένα αποτελεσματικά τα αντισηπτικά δείχνουν την μείωση του αριθμού και σχεδόν όλων των τύπων μικροβιών.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

Στην αγορά μπορούμε να βρούμε δύο είδη αντισηπτικών για τα χέρια:

 1. Με βάση την αλκοόλη και
 2. Χωρίς αλκοόλη

Ποιό Αντισηπτικό είναι το καλύτερο για την προστασία μας?

Τα αντισηπτικά χεριών με βάση την αλκοόλη περιέχουν ποικίλες ποσότητες και τύπους αλκοόλης, συχνά μεταξύ 60% και 95% και συνήθως ισοπροπυλική αλκοόλη, αιθανόλη (αιθυλική αλκοόλη) ή ν-προπανόλη. Τέτοιοι τύποι αλκοόλης είναι γνωστό ότι ευθύνονται για την εξουδετέρωση των περισσότερων μικροβίων.

‘Όμως, υπάρχουν τα αντισηπτικά χεριών χωρίς αλκοόλ περιέχουν κάτι που ονομάζεται ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου αντί αλκοόλης. Αυτά μπορούν να μειώσουν τα μικρόβια αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικά από την αλκοόλη.

Όχι μόνο τα αντισηπτικά χεριών με βάση την αλκοόλη είναι αποτελεσματικά για τη εξαφάνιση  πολλών τύπων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των MRSA και E coli, είναι επίσης αποτελεσματικά κατά πολλών ιών, συμπεριλαμβανομένου του ιού της γρίπης Α, του ρινοϊού, του ιού της ηπατίτιδας Α, Κοροναϊό ανατολικού αναπνευστικού συνδρόμου (MERS-CoV).

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ

Η αλκοόλη επιτίθεται και εξουδετερώνει την πρωτεΐνη του μεμβρανικού φακέλου που περιβάλλει ορισμένους ιούς, συμπεριλαμβανομένων των κορονοϊών. Αυτή η πρωτεΐνη είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό του ιού. Ωστόσο, και σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ένα αντισηπτικό χεριών πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 60% αλκοόλ για να σκοτώσει τους περισσότερους ιούς.

Τα αντισηπτικά χεριών που περιέχουν λιγότερο από 60% αλκοόλ βρέθηκαν λιγότερο αποτελεσματικά στη εξουδετέρωση βακτηριδίων και μυκήτων και μπορεί μόνο να μειώσουν την ανάπτυξη των μικροβίων παρά να τους εξαφανίσουν εντελώς. Ακόμη όμως και τα αντισηπτικά χεριών που περιέχουν 60% αλκοόλ δεν καταπολεμούν όλους τους τύπους των μικροβίων. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το πλύσιμο των χεριών είναι πιο σωστό από τα αντισηπτικά κατά την απομάκρυνση του νορβιοϊού, του κρυπτοσποριδίου (παράσιτο που μπορεί να προκαλέσει διάρροια) και του Clostridium difficile (βακτήρια που προκαλούν προβλήματα στο έντερο και τη διάρροια).

Έχει παρατηρηθεί όμως ότι οι ελλείψεις στην αγορά σε αντισηπτικά χεριών οδηγούν πολλούς ανθρώπους να φτιάχνουν τα δικά τους αντισηπτικά στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτά δεν μπορούν να είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα.

Εάν τα χέρια είναι ορατά βρώμικα, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό είναι πιο αποτελεσματικό από το να χρησιμοποιήσει κανείς αντισηπτικό χεριών με βάση το αλκοόλ. Επιπλέον έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η απορρυπαντική επίδραση του σαπουνιού και η τριβή του πλυσίματος δουλεύουν μαζί για να εξαφανίσουν τον αριθμό των μικροβίων στα χέρια μας. Το φτέρνισμα ή ο βήχας στα χέρια απαιτεί κάτι περισσότερο από μια απλή αντλία αντισηπτικού χεριών για να τα απολυμάνουμε. Αν όμως, τα χέρια μολυνθούν με βλεννογόνο, το αντισηπτικό χεριών μπορεί να μην λειτουργήσει αποτελεσματικά καθώς η βλεννογόνος δράση προστατεύει τα μικρόβια.

Πως μπορούμε να προστατευτούμε τελικά;

Τέλος, ο καλύτερος και πιο σωστός τρόπος πρόληψης της εξάπλωσης του κοροναϊού, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να κολλήσουμε- εξακολουθεί να είναι να πλένουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ως κύρια και πρώτη επιλογή και αποφεύγοντας να αγγίζουμε το πρόσωπό μας όσο το δυνατόν περισσότερο.

Διαφορετική λύση είναι το αντισηπτικό (με τουλάχιστον 60% αλκοόλη) όπου αποτελεί πρακτική λύση όταν δεν είναι διαθέσιμο το σαπούνι και το νερό.

Εάν χρησιμοποιούμε αντισηπτικό χεριών, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή του όπως αντισηπτικό σπρει, αντισηπτικό σαπουνι ή αντισηπτικά διαλύματα τότε, θα πρέπει να πλένουμε με σαπούνι και νερό, θα πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε πλήρως τα χέρια μας (μεταξύ των αρθρώσεων, τους καρπούς, τις παλάμες, το πίσω μέρος του χεριού μας και τα νύχια μας) τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματική η δράση του.

Η εταιρεία μας είναι απολειστικός αντιπρόσωπος της καλύτερης και ασφαλέστερης σειράς αντισηπτικών Gel Safety 100ml, 500ml, 1000ml, 4lt:

 

 

 

 

Η χρησιμότητα του Αυτόματου Απινίδωτη

Μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου αποτελεί η καρδιακή ανακοπη, καθώς έχει υπάξει μεγάλη πρόοδος στην επείγουσα καρδιακή φροντίδα. Περισσότεροι από 350.000 πολίτες πεθαίνουν ξαφνικά έκτος κάποιας κλινικής ή νοσοκομείου και αυτό οφείλεται σε πολλές καρδιόπαθειες. Οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς, ο αιφνίδιος θάνατος τους γίνεται χωρίς καμία προειδοποίηση και η αιτία που προκαλεί την καρδιακή ανακοπή οφείλεται στην διαταραχή του ρυθμού που ονομάζεται κοιλιακή μαρμαρυγή. Η κοιλιακή μαρμαρυγή είναι επικίνδυνη διότι σταματά την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο και στα υπόλοιπα ζωτικά όργανα.

Οι αυτόματοι απινιδωτές, γνωστοί και ως αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές ή AEDs, μπορεί να είναι διαθέσιμοι προς χρήση από όσους βρίσκονται στο σημείο αλλα και τον πρώτο άνθρωπο που θα φτάσει στο συμβάν. Ο απινιδωτής είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ανανήψει ένα θύμα κοιλιακής μαρμαρυγής.

HeartGuardian RADIAN AED

Ο HeartGuardian RADIAN AED (Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής) βοηθά να επανέρθει η φυσιολογική καρδιακή λειτουργία κατά την οξεία καρδιακή νόσο ,όπως οξεία καρδιακή ανακοπή, παρέχοντας ανάλυση καρδιακής λειτουργίας, και αν κριθεί αναγκαίο ηλεκτροσόκ.

O HeartGuardianTM σαν αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, παρέχει ακριβή ανάλυση των συνθηκών του σώματος του ασθενούς, και ρυθμίζειτον ακριβή αριθμό ηλεκτροσόκ που χρειάζεται ο ασθενής, για ασφάλεια και γρηγορότερη ανταπόκριση του οργανισμού.

Εύκολο στη χρήση και συμβατό από όλους χωρίς ειδική  εκπαίδευση

 • Από την στιγμή που ανοίγετε τον απινιδωτή, θα σας
 • παρέχονται οδηγίες για την ακριβή λειτουργία του απινιδωτή σε κάθε στάδιο.
 • Σε περίπτωση δυσκολίας, ακούστε τις ηχητικές οδηγίες, και ο δείκτης στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει.
 • Από την ανάλυση μέχρι τη φόρτιση, όλες οι υπηρεσίες είναι αυτόματες.

    ●   Το πιο σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζετε Είναι να τοποθετείτε το επίθεμα στη σωστή θέση  και να πατάτε το πλήκτρο εκκίνησης

Τα παλαιότερα χρόνια οι συσκευές του απινιδωτή ήταν δύσκολοι, δύσχρηστοι και περίπλοκοι, και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο από επαγγελματίες με καλή εκπαίδευση καθώς εκείνοι είχαν την δυνατότητα να ερμηνεύσουν τον καρδιακό ρυθμό. Πλέον οι απινιδωτές που υπάρχουν σε δημόσιους χώρους και σε ιδιωτικές κατοικίες, είναι αυτόματοι, φορητοί και εύχρηστοι. 

Όχι μόνο απινιδωτές υπάρχουν στο τμήμα των επειγόντων αλλά βρίσκονται στα αεροδρόμια, στα σχολεία , στα γραφεία , σε αρχαιολογικούς χώρους , εκκλησίες, εργοστάσια, γυμναστήρια και σε αθλητικά κέντρα. Επίσης αυτόματοι απινιδωτές μεταφέρονται και σε περιπολικά έτσι ώστε να βελτιωθεί ο χρόνος απάντησης σε θύματα με ξαφνική ανακοπή.

Ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής απαρτίζεται από έναν μικρό υπολογιστή (μικροεπεξεργαστή) , ηλεκτρικά κυκλώματα ,και αυτοκόλλητα επιθέματα ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια μαζεύουν τις πληροφορίες για τον καρδιακό ρυθμό. Ο μικροεπεξεργαστής επεξηγεί τον ρυθμό. Ο μικροεπεξεργαστής συνιστα απινίδωση όταν η καρδιά βρίσκεται σε κατάσταση κοιλιακής μαρμαρυγης. Η απινίδωση γίνεται μέσω του στήθους ,στην καρδιά. Η απινίδωση στιγμιαία ακινητοποιεί την καρδιά που σταματά κάθε δραστηριότητα. Δίνοντας της, την ευκαιρία να συνεχίσει να ξαναρχίσει με φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα και να συνεχίσει να χτυπά.

Απινιδωτές δημόσιας χρήσης

 • Αναγνωρίζεται πλέον ότι οι AEDs είναι εύχρηστοι.
 • Όμως η χρήση ενός AED είναι τόσο απλή που μπορεί να γίνει σωστά ακόμα και χωρίς επίσημη εκπαίδευση.

Το κυριότερο είναι η απινίδωση να χορηγείται άμεσα μετά την καρδιακή ανακοπή. Εάν η καρδιά δεν ξανά βρεί το φυσιολογικό ρυθμό εντός 5-7 λεπτών , αυτή η μαρμαρυγή θα αποβεί μοιραία. Αν απινιδωθεί εντός του πρώτου λεπτού από την ανακοπή οι πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς είναι περίπου 90% . Για κάθε λεπτό που περνάει η απινίδωση, η επιβίωση μειώνεται κατά 7-10%. Εάν καθυστερήσει πάνω από 10 λεπτά, οι πιθανότητες επιβίωσης στους ενήλικες είναι κάτω του 5%. 

Τα σωστά βήματα του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή:

 1. Ανεξαρτήτως του κατασκευαστή του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή που χρησιμοποιείται, η μόνη απαραίτητη γνώση για να λειτουργήσει ο απινιδωτής είναι να πατηθεί το κουμπί «ON».
 2. Μόλις ανοίξει ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, δίνει τις φωνητικές οδηγίες με φωνή που παράγεται από υπολογιστή, και σας καθοδηγει.
 3. Θα σας δώσει οδηγίες να τοποθετήσετε ένα σετ αυτοκόλλητες επιφάνειες ηλεκτροδίων στο γυμνό στήθος του ατόμου, μπορεί να είναι απαραίτητο και να συνδέσετε το βύσμα των ηλεκτροδίων με τον απινιδωτή.
 4. Στη συνέχεια ο αυτόματος απινιδωτής θα κάνει αυτόματη ανάλυση του ρυθμού του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ατόμου για να καθορίσει εάν απαιτείται απινίδωση. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει καμία επαφή με τον ασθενή όσο η συσκευή κάνει ανάλυση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Αν εκείνη τη στιγμή αγγίζουν ή μετακινούν το θύμα το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να μην είναι ακριβές.
 5. Εάν η συσκευή εκτιμήσει ότι απαιτείται απινίδωση, θα φορτιστεί αυτόματα και θα σας πει να πιέσετε το κουμπί που θα κάνει την εκφόρτιση. Προσοχή, για την δικιά σας και των άλλων προστασία την ώρα που πιέζεται το κουμπί εκφόρτισης δεν πρέπει κανείς να αγγίζει τον ασθενή. Αν ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής ανιχνεύσει κανονικό καρδιακό ρυθμό σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνει και πέφτει σε αδράνεια. Για τυχόν αστοχία ή λάθος οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές έχουν ειδικές δικλίδες ασφαλείας και σε κάθε περίπτωση «κλειδώνει την λειτουργία του».
 6. Μόλις γίνει η εκφόρτιση θα σας καλέσει να συνεχίσετε την ΚΑΡΠΑ.

Η χρήση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε Παιδιά . 

Πρόβλημα αποτελεί και το πόσο ρεύμα θα χορηγηθεί σε να παιδί, γι αυτό και θα πρέπει να υπάρξει προσοχή διότι η καρδία του παιδιού έχει μικρότερο μέγεθος σε σχέση με έναν ενήλικα. Σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος με το ρεύμα θα μπορούσε να τραυματίσει την καρδιά του μικρού παιδιού και η ανάνηψη να μην πετύχει.

Αν το παιδί έχει την ανάπτυξη ενός τυπικού 8 χρονου , ακολουθείται πρωτόκολλο απινίδωσης ενηλίκων. 

 Συγκεκριμένα για τα παιδιά άνω του ενός έτους αλλά με ανάπτυξη μικρότερη από ένα 8χρονο, οι κατασκευάστριες εταιρίες απινιδωτών παρέχουν καλώδια που μπορούν να μειώσουν τη ποσότητα ενέργειας που εκφορτίζει ο απινιδωτής , και τον κάνει ασφαλή για παιδιατρική χρήση. Όταν χρησιμοποιείται ο AED σε παιδί, συνδέεται το παιδιατρικό καλώδιο. Όταν  χρησιμοποιείται ο AED σε ενήλικα (από 8 ετών και άνω) ,τότε συνδέεται το καλώδιο ενηλίκων.

Ηλικία πάνω από 8 ετών (150 J)          

Ηλικία κάτω από 7 ετών (50 J)                  

Συμβατό και για παιδί και για ενήλικα

Το επίθεμα του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, απλά με τη ρύθμιση ενός κουμπιού.

O HeartGuardianTM σαν αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, παρέχει ακριβή ανάλυση των συνθηκών του σώματος του ασθενούς, και ρυθμίζειτον ακριβή αριθμό ηλεκτροσόκ που χρειάζεται ο ασθενής, για ασφάλεια και γρηγορότερη ανταπόκριση του οργανισμού.

Εύκολο στη χρήση και συμβατό από όλους χωρίς ειδική  εκπαίδευση

 • Από την στιγμή που ανοίγετε τον απινιδωτή, θα σας
 • παρέχονται οδηγίες για την ακριβή λειτουργία του απινιδωτή σε κάθε στάδιο.
 • Σε περίπτωση δυσκολίας, ακούστε τις ηχητικές οδηγίες, και ο δείκτης στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει.
 • Από την ανάλυση μέχρι τη φόρτιση, όλες οι υπηρεσίες είναι αυτόματες.
 • Το πιο σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζετε Είναι να τοποθετείτε το επίθεμα στη σωστή θέση  και να πατάτε το πλήκτρο εκκίνησης    

Ποια είναι η σωστή τοποθεσία για τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή?

 Η επιλογή της σωστής τοποθεσίας τοποθέτησης του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή θα πρέπει να γίνεται σε σημεία όπου είναι απίθανο το υπάρχον σύστημα ασθενοφόρων να ανταποκριθεί σε χρόνο «από την κλήση-έως την απινίδωση» μικρότερο των 5 λεπτών, σε χώρους που συναθροίζονται τακτικά πολλά άτομα κυρίως ηλικίας άνω των 50 ετών και σε χώρους που έχει συμβεί περιστατικό αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής τα τελευταία 5 χρόνια και έχουν παραμείνει περίπου σταθεροί οι δημογραφικοί παράγοντες του πληθυσμού που εξυπηρετείται από αυτόν το χώρο.

Το μέλλον των Απινιδωτών

Όταν οι AEDs παρουσιάστηκαν, αρχικά χρησιμοποιούνταν κυρίως από το προσωπικό των ασθενοφόρων, και η χρήση τους ελεγχόταν αυστηρά. Καθώς όλο και περισσότερες χώρες συνειδητοποιούσαν ότι η χρήση τους είναι απλή, οι έλεγχοι γινόταν πιο χαλαροί.

Με τους απινιδωτές να είναι όλο και περισσότεροι στους δήμους, και αναγνωρίζεται η αξία τους , τόσο καταφέρνεται να μειωθεί δραματικά ο αριθμός θανάτων από ξαφνική καρδιακή ανακοπή ανά έτος.

Η ελπίδα είναι ,τελικά, οι AEDs να είναι τόσο εύκολα διαθέσιμοι όσο και οι πυροσβεστήρες : σε κοινή θέα παντού και προσβάσιμοι ώστε όλοι να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν σε ένα επείγον περιστατικό.

Μία έρευνα υποστηρίζει ότι ανακοπή καρδίας συμβαίνει συχνότερα στο σπίτι (57%12 -75%10). Για αυτό το λόγο, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την τοποθέτηση  AED στα σπίτια ατόμων υψηλού κινδύνου. Όταν συμβεί αιφνίδια ανακοπη εκτός κατοικιών σε δημόσιο χώρο, συχνά αποτελεί μεμονωμένο συμβάν. Αυτό καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των τοποθεσιών υψηλού κινδύνου και στηρίζει την άποψη ότι πρέπει να εστιάσουμε στην απινίδωση από τον πρώτο διασώστη. 

Απινιδωτής HeartGuardian HR-501 RADIAN AED