Anats S.A. Logo

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει πώς η «ΑΝΑΤΣ Α.Ε.» χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα που της παρέχετε, όταν χρησιμοποιείτε το παρόντα δικτυακό τόπο www.anats.gr

Η «ΑΝΑΤΣ Α.Ε.» ζητεί μόνον συγκεκριμένα είδη προσωπικών δεδομένων.  Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας δώσετε πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να σας παράσχουμε υπηρεσίες, να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο, να απαντήσουμε σε αιτήματα πληροφοριών, να υποστηρίξουμε τις σχέσεις μας με τους πελάτες, να σας βοηθήσουμε σε τεχνικά θέματα ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας,  σε συνέχεια της επίσκεψής σας. Εάν, όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο, σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες σας ταυτοποιούν, σας βεβαιώνουμε ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή με την  «ΑΝΑΤΣ Α.Ε.» για κάθε ερώτηση ή προβληματισμό σας σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.  Μπορείτε επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσετε να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει και να υποβάλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει το www.anats.gr , απαιτούμε από εσάς την συμπλήρωση Προσωπικών Δεδομένων.   Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που καταχωρείτε στο www.anats.gr   Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.anats.gr , καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας μας με εσάς, όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) θα πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται : α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου,  β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του .

Είναι πιθανόν να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

    Όνομα
    Φύλο
    Ηλικία
    Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
    Δημογραφικά δεδομένα, π.χ. Τ.Κ., προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
    Άλλες πληροφορίες που αφορούν έρευνες πελατών

Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παράσχουμε καλύτερες υπηρεσίες, και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους:

    Ενδοεταιρική τήρηση αρχείων.
    Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
    Ενδέχεται να αποστέλλουμε περιοδικά προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε κοινοποιήσει.   Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη «ΑΝΑΤΣ Α.Ε.»,  μπορείτε να το δηλώσετε  πατώντας στην ειδική επιλογή που υπάρχει σε κάθε αποστελλόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
    Κατά καιρούς, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο κάποιας έρευνας αγοράς. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομικά.
    Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για να προσαρμόσουμε τον δικτυακό τόπο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Η  «ΑΝΑΤΣ Α.Ε.» είναι πιθανόν να προσανατολίσει την εμπορική της δραστηριότητα ή τη διαφήμιση, ανάλογα  με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για σας.

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες (web services) του www.anats.gr , μπορεί να απαιτείται η εισαγωγή άλλου είδους πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και των Προσωπικών Ιατρικών Πληροφοριών. Οι υπηρεσίες μας αυτές, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από ειδικό υπερσύνδεσμο, διέπονται από ιδιαίτερη Πολιτική Απορρήτου και Όρους χρήσης, του περιεχομένου των οποίων πρέπει να λαμβάνετε γνώση, προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση κατά την οποία, όσον αφορά την χρήση των υπηρεσιών αυτών, προκύψει διαφορά μεταξύ της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Απορρήτου που διέπει τις υπηρεσίες αυτές, υπερισχύει η ειδική Πολιτική Απορρήτου των υπηρεσιών αυτών.

Παροχή δεδομένων σε τρίτους

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.anats.gr  προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Ο ιστότοπος www.anats.gr  μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών του σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα μόνο εφόσον:
– Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών/μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

–  Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.anats.gr  καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των υπηρεσιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/μελών.   Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.anats.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του www.anats.gr καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.anats.gr και τους χρήστες/μέλη του.

–  Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο δικαστικές αρχές.

– Το www.anats.gr μπορεί να διοχετεύσει τα δεδομένα που καταχωρούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, μόνο ως Συγκεντρωτικές Πληροφορίες, για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας είναι απολύτως ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινολόγηση, εφαρμόζουμε κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω του δικτυακού τόπου, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.anats.gr , τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Χρήση cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που σας ζητεί την άδεια για να αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αν συμφωνήσετε, το αρχείο αυτό αποθηκεύεται και στη συνέχεια το cookie επιτρέπει την ανάλυση της κίνησης του δικτυακού τόπου (web traffic) ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Τα cookies επιτρέπουν στις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζονται σε κάθε χρήστη. Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί έτσι να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας και ό,τι σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, συλλέγοντας και αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε «cookies», για να εντοπίζουμε ποιές σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε τα δεδομένα, σχετικά με την κίνηση των ιστοσελίδων και να βελτιώνουμε τον δικτυακό τόπο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για στατιστική ανάλυση. Αμέσως μετά, τα δεδομένα αφαιρούνται και διαγράφονται από το σύστημα. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν μας δίνουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή σε προσωπικά σας δεδομένα, πέραν αυτών που μας αποκαλύπτετε εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε να δεχθείτε ή όχι τη χρήση cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτομάτως τα cookies, αλλά αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να απαγορεύονται τα cookies. Αυτό ωστόσο ενδέχεται να μην σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε πλήρως τον δικτυακό τόπο.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους χρήσιμους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από  τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια, δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία και το απόρρητο τυχόν δεδομένων που παρέχετε, ενώ βρίσκεστε σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου δεν διέπει τους εν λόγω δικτυακούς τόπους. Πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή και να διαβάζετε την Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε.

Αλλαγές της Συγκεκριμένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του www.anats.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση το www.anats.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλείται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.anats.grΗ παρούσα Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει πώς η «ΑΝΑΤΣ Α.Ε.» χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα που της παρέχετε, όταν χρησιμοποιείτε το παρόντα δικτυακό τόπο www.anats.gr