Τύποι διαστρέμματος

Είναι αμφίβολο αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που να μην έχει την εμπειρία ενός έστω και ελαφριού διαστρέμματος ή απλά αυτό που λέμε “μου γύρισε το πόδι”.

Τα διαστρέμματα είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τραυματισμούς της ποδοκνημικής άρθρωσης σε όλες τις ηλικίες, αλλά αυξάνονται κατακόρυφα τα στατιστικά όταν υπάρχει και αθλητισμός ταυτόχρονα.

Οι σύνδεσμοι της ποδοκνημικής άρθρωσης έχουν μια ελαστικότητα και όταν διαταθούν μέσα στα όρια της φυσιολογικής ελαστικότητας τους, τότε επανέρχονται στο αρχικό τους  μήκος. Αν όμως γίνει απότομα μία εκτεταμένη διάταση, τότε υπάρχει πιθανότητα να υποστούν μερική ή και ολική ρήξη των ινών τους.

Οι λόγοι διαστρέμματος μπορεί να είναι από κάποιο παραπάτημα, ανώμαλη προσγείωση μετά από κάποιο άλμα, ή κακή εμβιομηχανική του άκρου πόδα. Τα άτομα με πλατυποδία, βλαισοποδία, κοιλοποδία και έντονο υπτιασμό έχουν μία αυξημένη τάση να έχουν επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα.

Αναλόγως με τη σοβαρότητα της ρήξης των συνδέσμων χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1ου Βαθμού: απλή διάταση του συνδέσμου

2ου Βαθμού: μερική ρήξη των ινών του

3ου Βαθμού: πλήρης ρήξη του συνδέσμου

Τα κύρια συμπτώματα είναι πόνος και οίδημα, τα οποία συνήθως είναι ανάλογα της βλάβης που έχουν υποστεί οι σύνδεσμοι και μπορεί να υπάρχει δυσκολία στη βάδιση και αστάθεια στην ποδοκνημική άρθρωση.

Ο ιατρός σας θα κρίνει τη θεραπεία και την αποκατάσταση της βλάβης, πέρα από τις πρώτες συστάσεις που είναι:

1)      παγοθεραπεία, τοποθετούμε παγοκύστη τυλιγμένη σε πετσέτα περιμετρικά της άρθρωσης

2)       ακινητοποίηση της άρθρωσης, προσπαθούμε να μη χρησιμοποιούμε αυτό το πόδι μέχρι να μας δει ιατρός. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πατερίτσες ή μία καρέκλα για να στηριχτούμε, αλλά δεν πρέπει να φορτίσουμε το πόδι.

3)      ανύψωση της άρθρωσης ψηλά, ξαπλώνουμε και κρατάμε την ποδοκνημική άρθρωση ψηλά. Ιδανικά το σημείο ανύψωσης πρέπει να είναι πιο ψηλά από το ύψος της καρδιάς.

4)      Επισκεπτόμαστε άμεσα τον ιατρό για να κρίνει τον βαθμό του διαστρέμματος και τη θεραπεία που θα ακολουθήσει.

Στη συνέχεια και μόλις το οίδημα υποχωρήσει, ο ιατρός σας μπορεί να σας συστήσει τη χρήση ειδικών πάτων με κυπελλοειδή διαμόρφωση στην πτέρνα, για να βοηθήσει την ασταθή άρθρωση και τους καταπονημένους συνδέσμους. Η κυπελλοειδής διαμόρφωση στην πτέρνα, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για κάθε πόδι ξεχωριστά, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του ποδός και σύμφωνα με τις μετρήσεις του 3D Laser πελματογραφήματος.

Πολλές φορές τα διαστρέμματα μένουν χωρίς αγωγή και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους να υποτροπιάζουν ή να δημιουργήσουν χρόνια ευαισθησία και να παρουσιάζουν οίδημα σε συνθήκες έντονης κόπωσης.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν κατέχει θέση διάγνωσης ή θεραπευτικής αγωγής. Απευθυνθείτε στον ιατρό σας για επιπλέον πληροφορίες, διάγνωση και θεραπεία.

Leave your comment